100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Affectieschade

Table of contents

Stel je voor dat je partner, kind, ouder of broer of zus ernstig gewond raakt of overlijdt door een ongeval of een misdrijf. Hoe zou je je dan voelen? Verdrietig, boos, machteloos, verscheurd? Dit zijn allemaal emoties die te maken hebben met affectieschade.

Affectieschade is de immateriële schade die je lijdt als een naaste ernstig letsel oploopt of overlijdt door toedoen van een ander. In de vorm van smartengeld kunnen nabestaanden hiervoor een vergoeding krijgen.

Ondanks dat een vergoeding voor affectieschade het leed niet zal wegnemen, biedt het wel enige vorm van erkenning en genoegdoening. Dit kan bijdragen aan de verwerking van de pijn en het verdriet.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de emotionele schade die naasten van een slachtoffer kunnen ervaren als gevolg van een ernstig ongeval of misdrijf. Dit kan bijvoorbeeld optreden na het overlijden, maar ook bij blijvend letsel of ernstige psychische schade van het slachtoffer.

Affectieschade wordt niet fysiek gemeten, maar betreft de psychische en emotionele impact die het voorval heeft op de naasten van het slachtoffer. Het betreft dus de immateriële schade, zoals verdriet, pijn en verminderde levensvreugde van naasten, en wordt daarom in de vorm van smartengeld vergoedt.

Wet Affectieschade

De Wet Affectieschade is een wet die op 1 januari 2019 in werking is getreden en die het mogelijk maakt om affectieschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Voorheen was dit niet mogelijk in Nederland, omdat de wet alleen smartengeld toekent aan het slachtoffer zelf.

Deze wet is bedoeld om erkenning en genoegdoening te bieden aan naasten van slachtoffers en om hun leed te verzachten. Echter geldt de Wet Affectieschade alleen voor ongevallen en misdrijven die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden.

Kan ik een vergoeding krijgen voor affectieschade?

Ja, dankzij de Wet Affectieschade is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor affectieschade. Deze vergoeding kan worden geclaimd bij degene die aansprakelijk is voor het ongeval of het misdrijf. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeraar zijn of de dader zelf.

Het is belangrijk om juridische stappen te ondernemen om een vergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft. Hiervoor is het verstandig om een letselschade jurist of -advocaat in te schakelen, zodat de juiste juridische stappen genomen kunnen worden.

Wie heeft recht op een vergoeding voor affectieschade?

Personen die een nauwe affectieve band hebben met het slachtoffer en ernstig psychisch letsel hebben opgelopen als gevolg van het ongeval of misdrijf, hebben recht op een vergoeding voor affectieschade.

Niet iedereen die een naaste verliest of ziet lijden heeft recht op een vergoeding voor affectieschade. De Wet Affectieschade bepaalt wie in aanmerking komt voor deze vergoeding. Dit zijn:

  • De echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel van het slachtoffer.
  • De kinderen en ouders van het slachtoffer.
  • De broers en zussen van het slachtoffer, als zij op het moment van het ongeval in gezinsverband met het slachtoffer samenwonen.
  • Degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer had, zoals een pleegouder of een stiefouder.
  • Degene voor wie het slachtoffer duurzaam in gezinsverband de zorg had, zoals een pleegkind of een stiefkind.
  • Een persoon met een bijzonder hechte en nauwe band tot het slachtoffer, waaruit op grond van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat deze persoon als naaste recht heeft op een vergoeding voor affectieschade.

Hoe hoog is de vergoeding voor affectieschade?

De hoogte van de vergoeding voor affectieschade varieert afhankelijk van de ernst van het leed en de situatie. De bedragen kunnen verschillen, en zijn vastgesteld aan de hand van richtlijnen en jurisprudentie. 

Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen voor affectieschade:

CategorieErnstig en blijvend letselOverlijdenErnstig en blijvend letsel door misdrijfOverlijden door misdrijf
Echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Thuiswonende kinderen en ouders€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
(Meerderjarige) niet-thuiswonende kinderen en ouders€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500
Broer of zus (in gezinsverband samenwonend)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Zorg in gezinsverband (pleegouder, stiefouder, pleegkind, stiefkind)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Overige Nauwe Persoonlijke Relaties€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500

Let op: deze bedragen zijn richtlijnen en kunnen in individuele gevallen afwijken als er sprake is van bijzondere omstandigheden die een hogere of lagere vergoeding rechtvaardigen. Een rechter kan hierover beslissen.

Is er sprake van affectieschade of shockschade?

Twee termen die weleens door elkaar worden gehaald zijn affectieschade en shockschade, maar het zijn twee verschillende begrippen. Affectieschade betreft de emotionele schade die naasten ervaren door het leed van het slachtoffer.

Shockschade daarentegen heeft betrekking op de emotionele schade die iemand zelf direct ervaart door het waarnemen van een ernstig ongeval of misdrijf. Het kan voorkomen dat iemand zowel recht heeft op een vergoeding voor affectieschade als shockschade, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Juridische hulp bij het verhalen van een vergoeding voor affectieschade

Het verliezen of zien lijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis die veel emoties met zich meebrengt. Het is dan ook begrijpelijk dat je niet meteen denkt aan het claimen van een vergoeding voor affectieschade.

Toch is het belangrijk om dit wel te doen, want een vergoeding kan je helpen om je leed te verzachten en om verder te gaan met je leven. Bovendien kan het je een gevoel van rechtvaardigheid geven als de aansprakelijke partij erkent dat hij of zij jouw naaste iets heeft aangedaan.

Het proces van het verhalen van een vergoeding voor affectieschade kan echter complex zijn. Het is daarom aan te raden om juridische hulp in te schakelen bij dit proces.

Een gespecialiseerde letselschade jurist van letselschadezorg.nl kan u begeleiden bij het indienen van de claim en u helpen om de maximale vergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft. Neem vandaag nog contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen doen.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram