100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Causaliteit bij letselschade

Table of contents

Causaliteit is een belangrijk begrip in het letselschaderecht. Het gaat om de vraag of er een verband bestaat tussen de schade die iemand lijdt en de gebeurtenis die daarvoor verantwoordelijk is. Als er sprake is van een causaal verband, dan kan de schadeveroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van de schade.

Maar hoe wordt causaliteit bij letselschade bepaald? En wat is het verschil tussen juridische en medische causaliteit? Op deze pagina geven we antwoord op deze en andere vragen over causaliteit bij letselschade.

Wat wordt er bedoeld met een causaal verband?

Een causaal verband verwijst naar de directe relatie tussen een gebeurtenis en hetgeen wat hieruit voortvloeit (oorzaak-gevolg relatie).

In het letselschaderecht gaat het om het verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis (bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout) en de schade die daaruit voortvloeit (bijvoorbeeld lichamelijk letsel, psychisch leed of verminderd inkomen).

Het vaststellen en beoordelen van een causaal verband tussen een is nodig om aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. Zonder causaal verband tussen het ongeval en de letselschade kan er geen sprake zijn van schadevergoeding.

Wat zegt Artikel 6:98 BW over causaliteit?

Artikel 6:98 BW van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) behandelt de kwestie van causaliteit in het kader van schadevergoeding. Het artikel luidt als volgt:

"Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend."

Dit artikel stelt dat alleen schade die in een causaal verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, voor vergoeding in aanmerking komt. Met andere woorden, de schade moet een direct gevolg zijn van de gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk wordt gehouden.

Juridische en medische causaliteit bij letselschade

Wanneer het aankomt op het beoordelen van letselschade, spelen zowel juridische als medische aspecten een cruciale rol. Het onderscheid tussen juridische en medische causaliteit is van groot belang in dit proces en bepaald of letselschade geclaimd kan worden.

Wat is juridische causaliteit?

Juridische causaliteit concentreert zich op de vraag of het letsel daadwerkelijk het gevolg is van het ongeval waarvoor de aansprakelijkheid wordt gesteld.

Het houdt rekening met de bewijslast en de aannemelijkheid van het causaal verband in een juridische context. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke gebeurtenissen en omstandigheden die hebben geleid tot het letsel.

Wat is medische causaliteit?

Medische causaliteit houdt zich bezig met de medische relatie tussen het incident en de opgelopen letselschade. Hierbij wordt onderzocht of de klachten en verwondingen direct kunnen worden toegeschreven aan het betreffende incident. Medische rapporten en expertise spelen een cruciale rol bij het vaststellen van dit verband. In de meeste gevallen is er een medisch adviseur bij letselschade die kan helpen bij de vaststelling.

Hoe wordt het causaal verband bij letselschade vastgesteld?

De vaststelling van het causaal verband bij letselschade vereist een grondige analyse van alle beschikbare bewijzen, waaronder medische rapporten, getuigenverklaringen en andere relevante documentatie.

Medische experts spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de ernst en oorzaak van de opgelopen letselschade met betrekking tot de medische causaliteit.

Daarnaast kunnen juridische experts juridische causaliteit vaststellen door de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke partij(en) te evalueren.

Wanneer is juridische causaliteit voldoende?

Juridische causaliteit is voldoende om de aansprakelijkheid vast te stellen als het slachtoffer kan aantonen dat het letsel redelijkerwijs kan worden toegerekend aan het ongeval, ongeacht of er een medische verklaring voor is of niet.

Soms kan het voor een slachtoffer lastig zijn om de medische causaliteit tussen het ongeval en het letsel vast te stellen. Een rechter kan dan bepalen dat de juridische causaliteit voldoende is, als aannemelijk is dat de geleden letselschade het gevolg is van het ongeval.

In uitzonderlijke gevallen kan een slachtoffer beroep doen op de omkeringsregel bij letselschade. Dit houdt in dat juist de tegenpartij moet aantonen dat er geen causaal verband is tussen de schade en het ongeval.

Schakel juridische hulp in voor het vaststellen van de causaliteit bij letselschade

Gezien de complexiteit van het vaststellen van causaliteit bij letselschade, is het sterk aan te raden om juridische hulp in te schakelen.

Een advocaat gespecialiseerd in letselschade of -jurist heeft de expertise en ervaring om zorgvuldig alle relevante factoren te analyseren en het causaal verband overtuigend te presenteren.

Laat een letselschade jurist van Letselschadezorg.nl u bijstaan in dit complexe juridische proces. Wij nemen u alle zorgen uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw situatie te bespreken en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen in uw letselschadezaak!

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram