100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Mediation bij letselschade

Table of contents

Mediation bij letselschade biedt een waardevolle aanpak voor het oplossen van geschillen die voortkomen uit persoonlijk letsel.

Het proces van letselschade mediation is gericht op het bevorderen van communicatie en het bereiken van een gezamenlijke overeenkomst tussen de betrokken partijen. Door de partijen er samen uit te laten komen (onder begeleiding van een mediator) worden lange procedures vermeden.

Wat is mediation bij letselschade?

Mediation bij letselschade is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke en neutrale mediator de partijen helpt om samen tot een oplossing te komen voor hun geschil over de schadevergoeding na een ongeval of een medische fout. Het is een alternatief voor een juridische procedure, die vaak langdurig, kostbaar en emotioneel belastend is.

Wanneer mediation bij letselschade?

Letselschadezaken zijn vaak een complex proces, voornamelijk wanneer partijen er samen niet uitkomen. In veel gevallen kan mediation bij letselschade uitkomst bieden om de duur van het proces te bevorderen, bijvoorbeeld als:

 • De aansprakelijkheid niet duidelijk is of wordt betwist door de tegenpartij of de verzekeraar van de veroorzaker;
 • De hoogte van de schadevergoeding niet overeenkomt met de verwachtingen of de behoeften van het slachtoffer;
 • Er sprake is van een verstoorde communicatie of een vertrouwensbreuk tussen het slachtoffer en de veroorzaker of diens verzekeraar;
 • Het slachtoffer behoefte heeft aan erkenning, excuses of een persoonlijke ontmoeting met de veroorzaker;
 • Het slachtoffer meer wil dan alleen geld, bijvoorbeeld een herstelplan, een re-integratietraject of een aanpassing van de werkomstandigheden.

Hoe werkt letselschade mediation?

Letselschade mediation is een traject waarbij de betrokken partijen onder begeleiding van een mediator tot een oplossing proberen te komen. Dit gebeurt meestal wanneer de partijen er onderling niet uitkomen. Een mediation traject bij letselschade ziet er doorgaans als volgt uit:

 1. Het slachtoffer en de veroorzaker of diens verzekeraar kiezen samen een mediator uit een lijst van gekwalificeerde en ervaren mediators die gespecialiseerd zijn in letselschadezaken.
 2. De mediator maakt een afspraak met de partijen voor een eerste gesprek, waarin hij/zij uitlegt wat mediation inhoudt, wat de spelregels zijn en wat de kosten bedragen. De partijen tekenen een mediationovereenkomst waarin zij zich verbinden aan het mediationproces en verklaren dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met de informatie die tijdens de mediation wordt uitgewisseld.
 3. De mediator begeleidt de partijen in een aantal gesprekken, waarin zij hun standpunten, belangen, emoties en wensen naar voren brengen. De mediator stimuleert de partijen om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en samen te zoeken naar creatieve en haalbare oplossingen.
 4. Als de partijen tot een akkoord komen over de schadevergoeding en eventuele andere afspraken, dan leggen zij dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en kan worden afgedwongen bij de rechter als een van de partijen zich er niet aan houdt.
 5. De mediator sluit het mediationproces af met een evaluatiegesprek, waarin hij/zij nagaat of de partijen tevreden zijn over het resultaat en het proces. Ook zal de mediator een eindverslag naar beide partijen sturen, waarin hij/zij aangeeft dat de mediation is beëindigd en wat de uitkomst is.

Hoe kiest u een geschikte mediator bij letselschade?

Als u kiest voor mediation bij letselschade, dan is het belangrijk dat u een mediator vindt die bij u en uw zaak past. Een goede mediator bij letselschade moet voldoen aan een aantal criteria, zo moet hij/zij:

 • Een erkende opleiding tot mediator gevolgd hebben en geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging, zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) of de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).
 • Ruime ervaring en kennis hebben op het gebied van letselschade en de juridische, medische, financiële en psychologische aspecten die daarbij komen kijken.
 • Een onafhankelijke en neutrale houding aanhouden ten opzichte van de partijen en kan zich inleven in hun situatie, emoties en belangen .
 • Op een professionele en respectvolle manier communiceren en de partijen motiveren, begeleiden en ondersteunen in het mediationproces.
 • Een duidelijke en transparante werkwijze aanhouden en de partijen informeren over de kosten, de duur, de spelregels en de verwachtingen van de mediation.
 • Beschikken over een goed netwerk van deskundigen, zoals artsen, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen of psychologen, die hij/zij kan inschakelen als dat nodig is voor de mediation.

Is letselschade mediation echt nodig?

In de meeste letselschadezaken is mediation een uiterst redmiddel voordat er wordt overgegaan op serieuze, juridische stappen. Dit is enkel het geval wanneer de betrokken partijen er samen niet uitkomen.

Vaak is het inschakelen van een letselschade specialist meer dan voldoende om tot een passende en rechtvaardige oplossing te komen. Een letselschade jurist van Letselschadezorg kan u bijvoorbeeld bijstaan in het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het claimen van een rechtmatige schadevergoeding.

Daarnaast staan we u het gehele proces bij en zullen wij namens u onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar. Bovendien betaalt u alleen voor onze diensten wanneer wij erin slagen om een schadevergoeding succesvol te claimen. Echter zullen de kosten hiervoor ook worden verhaald op de tegenpartij, waardoor u ons niets hoeft te betalen.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram