100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Regelingsvoorstel bij letselschade

Table of contents

Een regelingsvoorstel bij letselschade, ook wel bekend als een afwikkelingsvoorstel, vormt een cruciale fase in het proces van het afhandelen van letselschadeclaims. Het betreft een formeel voorstel van de verzekeraar aan het slachtoffer, waarin de financiële compensatie voor geleden schade wordt voorgesteld.

Dit voorstel is gebaseerd op verschillende factoren en juridische overwegingen. Op deze pagina zullen we dieper ingaan op de essentiële aspecten van een regelingsvoorstel bij letselschade en de implicaties ervan voor zowel slachtoffers als verzekeraars.

Wat is een regelingsvoorstel?

Een regelingsvoorstel is een officieel document waarin de verzekeraar van de aansprakelijke partij een financiële vergoeding voorstelt aan het slachtoffer. Dit voorstel wordt opgesteld op basis van diverse juridische en financiële overwegingen, waaronder medische rapporten, revalidatiekosten, inkomstenderving en immateriële schade.

Waarom wordt er een regelingsvoorstel gedaan bij letselschade?

Bij letselschade wordt er een regelingsvoorstel gedaan om de letselschadezaak snel en efficiënt af te handelen. Een dergelijk afwikkelingsvoorstel kan voordelen hebben voor beide partijen.

Voor de aansprakelijke partij of diens verzekeraar betekent een regeling dat er geen verdere kosten worden gemaakt voor juridische procedures, medische expertise of rente.

Daarentegen betekent dit voor het slachtoffer dat er snel duidelijkheid en zekerheid is over de hoogte van de vergoeding en dat er geen langdurige en stressvolle rechtszaak hoeft te worden gevoerd.

Wat zijn de gevolgen van het accepteren of afwijzen van een regelingsvoorstel?

Als u akkoord gaat met een regelingsvoorstel, dan sluit u een vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Dit betekent dat u afstand doet van uw recht om in de toekomst meer schade te claimen, ook als uw situatie verslechtert of als er nieuwe schadeposten ontstaan.

U kunt dan alleen nog een beroep doen op de vaststellingsovereenkomst als de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt. Het is daarom belangrijk om een afwikkelingsvoorstel bij letselschade alleen te accepteren als u zeker weet dat het een eerlijke en volledige vergoeding betreft voor uw schade.

Als u niet akkoord gaat met een regelingsvoorstel, dan kunt u proberen om verder te onderhandelen met de wederpartij of diens verzekeraar. U kunt ook een second opinion vragen aan een andere letselschade advocaat of -jurist.

Mocht u er niet uitkomen met de wederpartij, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten om uw schadeclaim af te dwingen. Dit kan echter lang duren en extra kosten met zich meebrengen. Bovendien bestaat er altijd een kans dat u in het ongelijk wordt gesteld of dat u minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Aandachtspunten bij een afwikkelingsvoorstel voor letselschade

In de praktijk van letselschadezaken zien we regelmatig afwikkelingsvoorstellen voorbij komen. Het is echter belangrijk om op voorhand te weten waar u op moet letten om verkeerde beslissingen te voorkomen. Wij willen u hier graag voor behoeden en zullen daarom twee belangrijke aandachtspunten behandelen.

Is er een schadeberekening gemaakt?

Voor een aansprakelijke verzekeraar kan het vaak gunstig zijn om in een vroeg stadium van het proces een afwikkelingsvoorstel te doen. Dit voorstel heeft als doel om de gehele letselschadezaak in één keer af te wikkelen, terwijl het voorstel vaak gebaseerd is op een schatting van de schade.

Voor het slachtoffer is het daarom niet voordelig om een regelingsvoorstel te accepteren, en al helemaal niet aan het begin van het traject. Wij raden u aan om altijd eerst een volledige letselschadeberekening te laten opstellen door letselschade jurist. Op deze manier voorkomt u dat u akkoord gaat met een te lage schadevergoeding.

Bevat het regelingsvoorstel een finale kwijting?

Bij de presentatie van een regelingsvoorstel rijst altijd de vraag of deze definitief is. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, die al dan niet een clausule kan bevatten waarin de partijen afspreken dat er geen verdere schadeclaims ingediend kunnen worden.

Een dergelijke clausule wordt ook wel een 'finale kwijting' genoemd en houdt in dat de kwestie volledig is afgehandeld en er geen ruimte is voor verdere onderhandelingen of toekomstige claims.

Aan de andere kant is het ook mogelijk om een 'voorbehoud' clausule op te nemen in het regelingsvoorstel. In dat geval behouden beide partijen de mogelijkheid om terug te komen op de gemaakte afspraken.

Het is daarom essentieel om altijd goed te kijken welke ruimte een voorstel tot schadeafhandeling openlaat voor verdere onderhandelingen en welke schadeposten definitief worden afgesloten.

Wat zijn de alternatieven voor een regelingsvoorstel?

Als u geen regelingsvoorstel ontvangt of als u niet tevreden bent met het regelingsvoorstel van de tegenpartij, dan kunt u kiezen voor een van de volgende alternatieven:

  • Mediationtraject: mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u samen met de wederpartij en een onafhankelijke mediator probeert om tot een oplossing te komen. Mediation bij letselschade is vrijwillig, vertrouwelijk en informeel. Het kan sneller en goedkoper zijn dan een rechtszaak, maar het vereist wel de medewerking van beide partijen.
  • Bindend advies: dit is een vorm van arbitrage waarbij u samen met de wederpartij een deskundige aanwijst die een bindend oordeel geeft over uw zaak. Een bindend advies is sneller en eenvoudiger dan een rechtszaak, maar het kan wel duurder zijn en u heeft minder mogelijkheden om in beroep te gaan.
  • Gerechtelijke procedure: een gerechtelijke procedure is een laatste redmiddel als u er niet uitkomt met de wederpartij. U kunt dan naar de rechter stappen om uw schadeclaim af te dwingen. Deze procedure kan lang duren en veel kosten met zich meebrengen. Bovendien heeft u geen garantie op succes en kunt u te maken krijgen met tegenclaims of hoger beroep.

Schakel juridische hulp in van Letselschadezorg.nl

Wilt u er zeker van zijn dat u geen verkeerde beslissing maakt met betrekking tot het wel of niet akkoord gaan met een regelingsvoorstel bij letselschade? Schakel dan juridische hulp van Letselschadezorg.nl in.

Onze letselschade juristen staan voor u klaar om namens u te onderhandelen over een eventueel afwikkelingsvoorstel bij letselschade. Ook zullen wij een schadeberekening voor u maken, zodat u er zeker van bent dat u niet akkoord gaat met een te lage schadevergoeding.

Het beste van alles is dat u geheel gratis gebruik kunt maken van onze diensten. Als wij er niet in slagen om succesvol een schadevergoeding voor letselschade te claimen, hoeft u ons niet te betalen. Wanneer dit ons wel lukt, worden de kosten voor onze diensten verhaald op de tegenpartij.

Neem dus direct contact met ons op om uw letselschadezaak volledig te laten afhandelen door onze ervaren letselschade experts. Zo kunt u zich volledig concentreren op het herstel van uw geleden letsel en regelen wij het juridische gedeelte van uw zaak.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram