100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Schadeposten bij letselschade

Table of contents

Letselschade kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, zowel fysiek als emotioneel. Naast de lichamelijke en emotionele impact, brengt het vaak ook financiële schade met zich mee.

Maar welke schadeposten zijn er allemaal bij letselschade en voor welke posten kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding? Op deze pagina gaan we dieper in op de verschillende schadeposten bij letselschade en bespreken we welke kosten hieronder vallen.

 1. Medische kosten
 2. Daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname
 3. Smartengeld
 4. Inkomensverlies
 5. Verlies aan verdienvermogen
 6. Economische kwetsbaarheid
 7. Zelfstandigen
 8. Studievertraging/Achterstand
 9. WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie
 10. Verlies aan zelfwerkzaamheid
 11. Toekomstige schade
 12. Kosten voor rechtsbijstand
 13. Wettelijke Rente
 14. Hulpmiddelen
 15. Verhuiskosten
 16. Inkomsten uit 'zwart werk'
 17. Extra slijtagekosten
 18. Gemis auto van de zaak
 19. Verhoogde verzekeringskosten
 20. Kinderopvang
 21. Parkeerkosten
 22. Aanpassingen aan de woning
 23. Aanpassingen aan vrijetijdsbestedingen
 24. Aanpassingen aan de auto
 25. Aanpassingen aan vakanties en uitjes
 26. Vervoerskosten
 27. Extra telefoon- en portokosten
 28. Administratieve uitgaven
 29. Kosten zonder nut
 30. Kosten in verband met thuisblijven
 31. Schade aan persoonlijke eigendommen
 32. Huishoudelijke hulp
 33. Externe hulpkrachten

Wat zijn schadeposten?

Een schadepost is een categorie van schade die u lijdt door het letsel dat u heeft opgelopen. We kunnen schadeposten onderverdelen in twee hoofdcategorieën: materiële en immateriële schade.

Materiële schade is de schade die in geld is uit te drukken, zoals medische kosten, reiskosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp en aanpassingen aan uw woning of voertuig.

Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken, maar wel een negatieve invloed heeft op uw leven, zoals pijn, verdriet, angst en verminderde levensvreugde.

Welke schadeposten zijn er bij letselschade?

De schadeposten die u kunt claimen hangen af van uw persoonlijke situatie en de gevolgen van het letsel voor uw leven. Niet alle schadeposten zijn van toepassing op elke zaak. Hieronder geven we een compleet overzicht van de meest voorkomende schadeposten bij letselschade.

1. Medische kosten

Onder deze post vallen uitgaven voor medische behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen en therapieën gerelateerd aan het letsel. Hoewel uw zorgverzekering mogelijk een deel vergoedt, worden niet alle kosten volledig gedekt.

2. Daggeldvergoeding bij ziekenhuisopname

Tijdens een ziekenhuisverblijf als gevolg van het letsel komen diverse kosten om de hoek kijken, zoals eten, drinken, tv, internet, telefoon, parkeergeld en vervoerskosten naar het ziekenhuis.

3. Smartengeld

Deze vergoeding compenseert immateriële schade na het ongeval, zoals pijn, verdriet, angst, stress, depressie, verminderde levensvreugde of verlies van levenskwaliteit.

4. Inkomensverlies

Dit is een vergoeding voor het verlies aan inkomen door het ongeval en kan verschillende vormen aannemen, zoals loon, salaris, bonus, vakantiegeld, pensioen of uitkering.

5. Verlies aan verdienvermogen

Deze vergoeding dekt het verlies aan toekomstig inkomen, zoals inkomsten die u zou hebben gehad als u uw normale werkzaamheden had kunnen voortzetten, of als u een andere passende baan had kunnen vinden.

6. Economische kwetsbaarheid

Dit betreft vergoeding voor het risico op toekomstig inkomensverlies door het ongeval, zoals de kans op ontslag, arbeidsongeschiktheid, minder uren kunnen werken of minder verdienen dan voorheen.

7. Zelfstandigen

Als zelfstandige ondernemer, freelancer of zzp'er kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor het verlies aan inkomen, inclusief winst, omzet, goodwill, klantenbestand en marktpositie.

8. Studievertraging/Achterstand

Studenten of scholieren kunnen een vergoeding aanvragen voor de extra kosten die zij moeten maken door het ongeval, zoals extra studiekosten, studiefinanciering, studiebeurs en lesgeld als gevolg van studievertraging of -achterstand door het ongeval.

9. WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie

Dit betreft vergoedingen voor mogelijke gevolgen van het ongeval op uw uitkering of belastingaanslag in de toekomst. Het omvat onder andere een mogelijke korting op uw uitkering, een herkeuring of een hogere belasting door de (te) ontvangen schadevergoeding.

10. Verlies aan zelfwerkzaamheid

Deze vergoeding betreft het verlies aan vermogen om zelf klusjes in en om het huis te doen door het ongeval, zoals schilderen, behangen, tuinieren, schoonmaken of repareren.

11. Toekomstige schade

Deze vergoeding omvat de kosten die u nog zult lijden door het ongeval. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, inkomensverlies, verlies aan verdienvermogen, economische kwetsbaarheid, verlies aan zelfwerkzaamheid of smartengeld.

12. Kosten voor rechtsbijstand

Kosten voor juridische hulp bij het verhalen van de schade op de aansprakelijke partij kunnen deels vergoed worden door je rechtsbijstandverzekering, maar altijd volledig gedekt zijn ze niet. Je kunt dan een vergoeding krijgen voor het eigen risico, de eigen bijdrage of de niet-vergoede kosten.

13. Wettelijke Rente

Deze vergoeding compenseert het verlies aan rente door het later ontvangen van je schadevergoeding. Dit betreft de rente die u zou hebben gekregen als u het geld direct had ontvangen, of als u het geld had kunnen beleggen of sparen.

14. Hulpmiddelen

De kosten voor het aanschaffen of huren van hulpmiddelen die je nodig hebt door het ongeval kunnen deels vergoed worden door uw zorgverzekeraar, maar altijd volledig gedekt zijn ze niet. In dat geval kunt u een vergoeding aanvragen voor het eigen risico, de eigen bijdrage of de niet-vergoede kosten.

15. Verhuiskosten

De kosten voor het verhuizen naar een andere woning die beter geschikt is voor uw situatie door het ongeval kunnen deels vergoed worden door uw gemeente, maar dit wordt niet altijd volledig vergoed. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de bijkomende kosten, evenals het eigen risico en de eigen bijdrage.

16. Inkomsten uit 'zwart werk'

Indien het letsel gerelateerd is aan informeel werk zoals klusjes, oppassen, schoonmaken of bijles geven, kan er een vergoeding worden aangevraagd ter compensatie van het verlies aan inkomen.

17. Extra slijtagekosten

Schade aan persoonlijke eigendommen zoals kleding, schoenen, meubels of apparaten als gevolg van het ongeval komen ook in aanmerking voor een vergoeding.

18. Gemis auto van de zaak

Wanneer het gebruik of genot van een bedrijfsauto wegvalt door het letsel, kunnen kosten zoals brandstof, onderhoud, parkeer- en bijtelling kosten vergoed worden.

19. Verhoogde verzekeringskosten

De extra kosten voor verzekeringen zoals zorgverzekering, levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en reisverzekering kunnen als gevolg van het letsel worden gecompenseerd.

20. Kinderopvang

Indien het letsel vereist dat er kinderopvang wordt ingeschakeld, kunnen kosten voor crèches, gastouders, naschoolse opvang of oppassen worden meegenomen in de schadeclaim.

21. Parkeerkosten

Kosten voor het parkeren bij medische behandelingen, juridische afspraken en andere activiteiten die verband houden met het letsel zijn relevant voor vergoeding.

22. Aanpassingen aan de woning

De kosten voor het aanpassen van uw woning aan uw beperkingen door het ongeval kunnen deels vergoed worden door de gemeente, maar niet altijd volledig. U kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor het eigen risico, de eigen bijdrage of de niet-vergoede kosten.

23. Aanpassingen aan vrijetijdsbestedingen

Kosten voor het aanpassen van hobby’s, sporten en andere vrijetijdsbestedingen aan de beperkingen door het letsel, zoals aangepast materiaal, lidmaatschap, begeleiding en toegang, kunnen worden vergoed.

24. Aanpassingen aan de auto

Indien aanpassingen aan de auto nodig zijn omwille van de beperkingen door het letsel, zoals handbediening, een automaat, stoelverhoger of rolstoellift, vallen deze kosten onder de schadepost.

25. Aanpassingen aan vakanties en uitjes

De kosten voor het aanpassen van vakanties en uitjes aan de beperkingen door het letsel, zoals aangepast vervoer, accommodatie, activiteiten en eventuele annuleringen, komen in aanmerking voor vergoeding.

26. Vervoerskosten

Kosten voor vervoer naar medische behandelingen, juridische afspraken en andere activiteiten die verband houden met het letsel, waaronder taxi, bus, trein of vliegtuig, zijn op te nemen in de schadeclaim.

27. Extra telefoon- en portokosten

Kosten voor extra communicatie met medische instanties, juridische adviseurs, medische adviseurs en andere betrokkenen bij het letsel kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

28. Administratieve uitgaven

Uitgaven voor het bijhouden, ordenen en versturen van administratieve documenten in verband met het letsel, zoals kopieerkosten, printkosten, ordnerkosten en verzendkosten, kunnen worden opgenomen in de schadeclaim.

29. Kosten zonder nut

Uitgaven voor diensten of producten die niet meer gebruikt kunnen worden of waar geen plezier meer aan wordt beleefd door het letsel, zoals abonnementen, lidmaatschappen, cursussen of tickets, zijn eveneens relevant voor vergoeding.

30. Kosten in verband met thuisblijven

De kosten voor het thuis verblijven door het ongeval, zoals extra energiekosten, waterkosten, voedselkosten en verzorgingskosten, kunnen onderdeel uitmaken van de schadevergoeding.

31. Schade aan persoonlijke eigendommen

Een vergoeding voor de schade aan persoonlijke eigendommen, waaronder kleding, sieraden, meubels, apparaten en voertuigen, is een belangrijk onderdeel van de schadeclaim.

32. Huishoudelijke hulp

Als het letsel het vermogen om zelf huishoudelijke taken uit te voeren beïnvloedt, zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen of schoonmaken, kunnen de kosten hiervoor worden meegenomen in de vergoeding.

33. Externe hulpkrachten

Het inschakelen van hulpkrachten om taken over te nemen die niet meer zelf uitgevoerd kunnen worden door het letsel, zoals een uitlaatservice voor de hond, een hovenier voor de tuin of andere klusjes mannen of -vrouwen, kan worden vergoed.

Hoe kunt u schadeposten claimen?

Om schadeposten bij letselschade te kunnen claimen, moet u kunnen aantonen dat u letselschade heeft opgelopen door de schuld of het nalaten van een ander. U moet ook kunnen aantonen dat er een causaal verband is tussen het letsel en de schade die u lijdt. Oftewel, de geleden schade moet een direct gevolg zijn van het ongeval.

Daarnaast moet u de hoogte van de schade kunnen onderbouwen met bewijsstukken, zoals bonnetjes, facturen, loonstroken, medische rapporten, etc. Het is daarom essentieel om in geval van letselschade zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en alle documentatie te bewaren, zodat u een goed onderbouwde berekening van uw letselschade kunt maken. .

Het claimen van schadeposten bij letselschade kan een complex en langdurig proces zijn. Daarom is het verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschade advocaat van Letselschadezorg.nl.

Wij kunnen u helpen om de aansprakelijkheid te bewijzen, de schade te berekenen en te onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de maximale schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Juridische hulp bij het in kaart brengen van uw schadeposten bij letselschade

Schadeposten bij letselschade zijn de kosten en het verlies dat u lijdt door het letsel dat u heeft opgelopen door een bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische misser. Er zijn verschillende schadeposten, zowel materieel als immaterieel, die uw leven beïnvloeden.

Om deze schadeposten te kunnen claimen, moet u de aansprakelijkheid, de causaliteit en de schadeberekening kunnen aantonen. Het is raadzaam om u te laten bijstaan door een deskundige op het gebied van letselschade om uw rechten te beschermen en uw belangen te behartigen.

Bij Letselschadezorg.nl brengen wij u in contact met een letselschade jurist die u kan bijstaan in uw letselschadezaak. Al uw zorgen worden hierdoor uit handen genomen, waardoor u zich volledig kunt focussen op het herstel.

Bovendien ben je verzekerd van goede juridische hulp en persoonlijk advies. Onze letselschade experts zullen namelijk altijd uw belangen behartigen in uw zaak. Neem vandaag nog contact op en krijg een schadevergoeding waar u recht op heeft.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram