100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Uitbetaling letselschade

Table of contents

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van een ongeval of een medische fout waarvoor iemand anders aansprakelijk is. U kunt dan een vergoeding eisen voor materiële en immateriële schade, zoals medische kosten, inkomensverlies, huishoudelijke hulp, smartengeld en affectie schade.

Maar wanneer vindt de uitbetaling van letselschade plaats? Hoelang duurt het voordat u uw schadevergoeding ontvangt? En zijn er mogelijkheden om eerder uitbetaald te worden? We vertellen je er in dit artikel meer over!

Wanneer vindt de uitbetaling van letselschade plaats?

De uitbetaling van letselschade vindt plaats nadat de aansprakelijkheid van de letselschade is erkend, de hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld en er een overeenkomst is gesloten tussen u en de aansprakelijke partij.

Dit kan een lange en complexe procedure zijn, die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de ernst en de duur van uw letsel, de medewerking van de tegenpartij, de bewijsvoering en de juridische procedures.

Het kan maanden of zelfs jaren duren voordat u uw volledige schadevergoeding ontvangt. Het kan daarom verstandig zijn om de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat van Letselschadezorg.

Hoelang duurt de uitbetaling van letselschade?

De uitbetaling van letselschade is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aansprakelijkheid, de hoogte en de vorm van de schadevergoeding, de medische eindsituatie en de eventuele voorschotten. Het kan dus maanden of zelfs jaren duren voordat u een volledige schadevergoeding ontvangt. 

Echter, als de aansprakelijkheid en de schade zijn erkend of vastgesteld, moet de aansprakelijke partij binnen 14 dagen het afgesproken bedrag aan u overmaken.

Termijn van uitbetaling letselschade volgens de GBL

Om de duur van de uitbetaling van letselschade te verkorten en te vereenvoudigen, is er in 2012 een gedragscode opgesteld, die de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) wordt genoemd.

In gedragsregel 7 van de GBL staat dat de tegenpartij letselschade binnen 14 dagen moet uitbetalen als de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding zijn erkend en vastgesteld.

Ondanks dat er geen wettelijke termijn voor de afhandeling van letselschade bestaat, zullen de meeste partijen in geval van letselschade zich houden van de GBL.

Letselschade laten afkopen of afwachten?

Een belangrijke vraag die u zichzelf moet stellen bij het claimen van letselschade is of u uw schadevergoeding wilt laten afkopen of wilt afwachten. Dit heeft namelijk gevolgen voor de hoogte en het moment van uw uitbetaling. We leggen hieronder uit wat beide opties inhouden en wat de voor- en nadelen zijn.

Letselschade afkopen

Letselschade laten afkopen betekent dat u akkoord gaat met een eenmalige uitkering van een vast bedrag, dat alle letselschade posten omvat die u tot dan toe heeft geleden en die u in de toekomst nog kunt verwachten.

U sluit dan een vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijke partij, waarin u afstand doet van al uw rechten om later nog meer schade te claimen.

Het nadeel hiervan is dat u het risico loopt dat u te weinig krijgt, omdat u niet precies weet hoe uw letsel zich zal ontwikkelen en welke kosten u nog zult maken. Echter zal u uw schadevergoeding wel sneller ontvangen en kunt u de zaak sneller afronden.

Letselschade afwachten

Als u uw letselschade afwacht wil dat zeggen dat u pas akkoord gaat met een uitkering als uw letsel volledig is genezen of gestabiliseerd, oftewel totdat er geen verandering meer in uw situatie zal optreden.

In dat geval sluit u geen vaststellingsovereenkomst, maar houdt uw zaak open totdat u zeker weet wat uw definitieve schade is. Het voordeel van deze optie is dat u een hogere en eerlijkere vergoeding kunt krijgen, omdat u al uw schade kunt meenemen in uw claim.

Wat nadelig is, is dat u langer moet wachten op uw geld en dat u uw zaak niet kunt afsluiten. Bovendien kunt u te maken krijgen met de verjaringstermijnen bij letselschade of verweer van de tegenpartij, die uw recht op schadevergoeding kunnen beperken of ontnemen.

Voorschot op uitbetaling van de schadevergoeding

Als u ervoor kiest om uw letselschade af te wachten, betekent dat niet dat u helemaal geen geld kunt krijgen in de tussentijd. U kunt namelijk een voorschot vragen op uw letselschade, zodat u uw lopende kosten kunt betalen en niet in financiële problemen komt.

Een voorschot is een deel van uw verwachte schadevergoeding, dat u alvast ontvangt voordat uw zaak is afgerond. U heeft recht op een voorschot als de aansprakelijkheid is erkend en als u aannemelijk kunt maken dat u schade heeft geleden of nog zult lijden door het ongeval.

U kunt meerdere keren een voorschot vragen, zolang uw totale voorschotten niet hoger zijn dan uw uiteindelijke schadevergoeding. Alle voorschotten worden later verrekend met uw definitieve uitkering.

Definitieve uitkering van letselschade

De definitieve uitkering van letselschade, ook wel slotbetaling en slotuitkering genaamd, is het moment waarop u uw volledige schadevergoeding ontvangt (minus een eventueel voorschot), nadat u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend met de aansprakelijke partij.

Dit is meestal het einde van uw letselschadezaak, tenzij er nog geschillen ontstaan over de nakoming of de uitleg van de overeenkomst.

De daadwerkelijke uitkering van letselschade kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Er zijn drie hoofdvormen te onderscheiden:

Lumpsum

Een lumpsum is een eenmalige betaling van een vast bedrag, dat alle schadeposten omvat die u tot dan toe heeft geleden en die u in de toekomst nog kunt verwachten.

Dit is de meest gebruikelijke vorm van uitkering, omdat het eenvoudig en snel is. Het nadeel is dat u geen rekening kunt houden met eventuele veranderingen in uw situatie of in de wetgeving.

Periodieke uitkering

Een periodieke uitkering is een reeks van betalingen die u periodiek ontvangt, bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks of levenslang. Deze betalingen kunnen vast of variabel zijn, afhankelijk van bepaalde factoren, zoals inflatie, levensverwachting of arbeidsongeschiktheid. Dit is een minder gebruikelijke vorm van uitkering, omdat het complexer en duurder is.

Combinatie van uitkeringsvormen

U kunt ook kiezen voor een combinatie van de andere uitkeringsvormen. Dit is een mix van een lumpsum en een periodieke uitkering, waarbij u een deel van uw schadevergoeding in één keer ontvangt en een deel in termijnen.

Dit is een mogelijke vorm van uitkering, als u zowel behoefte heeft aan een groot bedrag voor bijvoorbeeld een woningaanpassing of een schuldaflossing, als aan een regelmatig inkomen voor bijvoorbeeld uw levensonderhoud of zorgkosten.

Juridische hulp van Letselschadezorg.nl

Zoals u heeft kunnen lezen, is de uitbetaling van letselschade een ingewikkeld en langdurig proces, waarbij u te maken krijgt met veel juridische en financiële aspecten. Het is daarom verstandig om juridische hulp in te schakelen van een gespecialiseerde letselschade advocaat of -jurist, die u kan bijstaan en adviseren bij het claimen en ontvangen van uw schadevergoeding.

De letselschade advocaten van Letselschadezorg helpen u graag bij het aansprakelijk stellen, onderhandelen en verhalen van de letselschade op de tegenpartij. Daarbij is het zelfs mogelijk dat een van onze juristen bij u thuis langskomt, mocht u door uw letsel niet in staat zijn om bij ons langs te komen. Leg uw situatie aan ons voor en laat ons juridisch bijstaan in uw letselschadezaak.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram