100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Verjaring letselschade

Table of contents

Als u letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander, heeft u in principe altijd recht op een schadevergoeding. Maar let op: u moet uw claim binnen een bepaalde termijn indienen, anders kunt u uw recht op een vergoeding verliezen. Dit noemen we verjaring.

In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de verjaringstermijn bij letselschade, wanneer deze begint en eindigt, hoe u deze kunt stuiten en waarom het verstandig is om juridische hulp van Letselschadezorg.nl in te schakelen om verjaring bij letselschade te voorkomen.

Geldt er een verjaringstermijn bij letselschade?

Ja, er geldt een verjaringstermijn bij letselschade. Dit betekent dat u binnen een bepaalde periode na het ongeval of na het ontdekken van uw letsel een letselschade claim moet indienen bij de aansprakelijke partij.

Doet u dit niet, dan kan de aansprakelijke partij zich beroepen op verjaring en hoeft deze u geen schadevergoeding meer te betalen.

Wanneer start de verjaringstermijn bij letselschade?

De verjaringstermijn bij letselschade start op het moment dat u weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander. Dit kan het moment van het ongeval zijn, maar ook later als uw letsel zich pas na verloop van tijd openbaart.

Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval of na het ontdekken van uw letsel de aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen.

Wanneer is letselschade verjaard?

Letselschade is verjaard als de verjaringstermijn is verstreken zonder dat u de aansprakelijke partij aansprakelijk heeft gesteld of zonder dat u de verjaring heeft gestuit.

De lengte van de verjaringstermijn hangt af van het soort ongeval en het soort letsel. In art. 3:310 lid 1 zijn verschillende verjaringstermijnen vastgelegd voor letselschade.

Verjaringstermijn bij een verkeersongeval 

De verjaringstermijn bij een verkeersongeval met een motorrijtuig is drie jaar, indien u de verzekeraar rechtstreeks aanspreekt.

Na afloop van deze termijn kunt u niet meer direct bij de verzekeraar terecht, maar is het wel nog mogelijk om de bestuurder aansprakelijk te stellen.

Mocht het zo zijn dat de bestuurder van het andere voertuig doorgereden is of niet verzekerd was, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer voor uw letselschade.

Relatieve verjaringstermijn

De relatieve verjaringstermijn is in de meeste gevallen vijf jaar. Deze termijn begint te lopen op het moment dat u weet of had kunnen weten dat u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Dit kan het moment van het ongeval zijn, maar ook later als uw letsel zich pas na verloop van tijd openbaart. Als u pas na drie jaar last krijgt van uw letselschade kunt u de tegenpartij vooralsnog aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Absolute verjaringstermijn

Naast de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar is er ook een absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat de letselschade opgelopen is.

Als u dus letselschade oploopt waar u 15 jaar later pas last van krijgt, dan kunt u alsnog aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verborgen letselschade, zoals asbestziekten, beroepsziekten of seksueel misbruik.

Wat als uw letselschadezaak verjaard is?

Als uw letselschadezaak verjaard is, kunt u in principe geen schadevergoeding meer eisen van de aansprakelijke partij. Echter, er zijn enkele uitzonderingen waarbij u toch nog een vergoeding kunt krijgen, bijvoorbeeld als:

  • De aansprakelijke partij vrijwillig akkoord gaat met het betalen van een schadevergoeding;
  • De aansprakelijke partij erkenning heeft gegeven voor uw letsel en aansprakelijkheid;
  • De aansprakelijke partij onrechtmatig heeft gehandeld door de verjaring in te roepen;
  • De aansprakelijke partij misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de verjaring in te roepen.

In deze gevallen kunt u een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid om alsnog een schadevergoeding te krijgen. Dit is echter geen eenvoudige procedure en u heeft hiervoor een goede juridische onderbouwing nodig. Het is daarom raadzaam om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen als u denkt dat uw letselschadezaak verjaard is.

Verjaring bij verborgen letselschade

Verborgen letselschade is letselschade die zich pas na lange tijd openbaart, bijvoorbeeld door een langdurige blootstelling aan een schadelijke stof of een traumatische gebeurtenis. Voorbeelden van verborgen letselschade zijn asbestziekten, beroepsziekten en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Voor verborgen letselschade geldt de absolute verjaringstermijn van twintig jaar, die begint te lopen op het moment van het ongeval of de schadelijke gebeurtenis. Dit betekent dat u ook na twintig jaar nog een schadeclaim kunt indienen, mits u kunt bewijzen dat uw letsel is veroorzaakt door de schuld van een ander.

Verjaringstermijn bij letselschade voor minderjarigen

Voor minderjarigen gelden andere regels voor de verjaringstermijn bij letselschade. Als u als minderjarige letselschade heeft opgelopen, begint de verjaringstermijn pas te lopen op het moment dat u meerderjarig wordt, dus vanaf uw achttiende verjaardag.

Dit betekent dat u tot uw drieëntwintigste verjaardag de tijd heeft om een schadeclaim in te dienen bij de aansprakelijke partij, als u te maken heeft met de korte verjaringstermijn van vijf jaar.

Als u te maken heeft met de lange verjaringstermijn van twintig jaar, heeft u tot uw achtendertigste verjaardag de tijd om een schadeclaim in te dienen.

De speciale regels omtrent de verjaringstermijn voor minderjarigen zijn in het leven geroepen omdat het kan zijn dat ouders of verzorgers nalatig zijn in het indienen van een schadeclaim. Het kind kan dan vanaf zijn 18e alsnog een schadeclaim indienen voor zijn/haar letselschade.

Stuiting van verjaring bij letselschade

Stuiting van verjaring bij letselschade betekent dat u de verjaringstermijn onderbreekt of opnieuw laat beginnen. Dit kunt u doen door de aansprakelijke partij schriftelijk aansprakelijk te stellen of door een gerechtelijke procedure te starten.

Door stuiting voorkomt u dat uw letselschadezaak verjaart en dat u uw recht op een schadevergoeding verliest. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, voordat de verjaringstermijn verstrijkt.

Schakel juridische hulp in om verjaring te voorkomen

Het voorkomen van verjaring bij letselschade is niet altijd eenvoudig. U moet weten wanneer de verjaringstermijn begint en eindigt, hoe u deze kunt stuiten en wat uw rechten en plichten zijn.

Bovendien moet u kunnen bewijzen dat uw letsel is veroorzaakt door de schuld van een ander en dat u hierdoor schade heeft geleden. Dit kan een complex en langdurig proces zijn, waarbij u te maken kunt krijgen met tegenwerking, ontkenning of vertraging vanuit de aansprakelijke partij.

Daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen als u letselschade heeft opgelopen. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van Letselschadezorg.nl kan u adviseren over de verjaringstermijn, de stuiting en de bewijsvoering.

Ook kunnen we namens u de aansprakelijke partij aansprakelijk stellen, onderhandelen over een schadevergoeding en indien nodig een gerechtelijke procedure starten. Zo vergroot u uw kans op een rechtvaardige en volledige uitbetaling van uw letselschade.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram