100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Voorschot letselschade

Table of contents

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval dat is veroorzaakt door iemand anders, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Maar het kan lang duren voordat de definitieve hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld.

In de tussentijd kunt u te maken krijgen met extra kosten en inkomensverlies door uw letsel. Gelukkig kunt u in veel gevallen een voorschot op de schadevergoeding krijgen, zodat u niet in financiële problemen komt. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over het voorschot bij letselschade.

Wat is een voorschot bij letselschade?

Een voorschot bij letselschade is een deel van de schadevergoeding die wordt uitbetaald voordat de definitieve schadevergoeding is bepaald. Het doel van een voorschot is om te voorkomen dat u in financiële nood komt door het ongeval en u de kosten die u al heeft gemaakt kunt dekken.

Heb ik altijd recht op een voorschot bij letselschade?

Nee, u heeft niet altijd recht op een voorschot bij letselschade. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een voorschot. Deze voorwaarden zijn:

 • U heeft aantoonbare letselschade opgelopen door het ongeval.
 • U heeft bewijs dat het ongeval is veroorzaakt door de aansprakelijke partij.
 • U heeft bewijs dat uw schade het gevolg is van het ongeval.
 • U heeft een redelijke inschatting van de hoogte van uw schade.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. U moet daarbij duidelijk aangeven waarom u een voorschot nodig heeft en hoe hoog het voorschot moet zijn.

Hiervoor kunt u gebruikmaken van een schadeclaim formulier of een brief met een schadeoverzicht. Het is verstandig om hierbij juridische hulp in te schakelen, zodat u uw recht op een voorschot goed kunt onderbouwen.

Voor welke schadeposten kan ik een voorschot krijgen?

U kunt een voorschot krijgen voor alle schadeposten die u lijdt door het ongeval. Dit kunnen zowel materiële als immateriële schadeposten zijn.

Materiële schadeposten zijn alle kosten die u kunt berekenen of aantonen met bonnetjes of facturen. Immateriële schadeposten zijn alle pijn, verdriet en verminderde levenskwaliteit die u ervaart door het ongeval. Hiervoor ontvangt u smartengeld.

Voorschot voor materiële schade

Een voorschot voor materiële schade kan worden aangevraagd voor alle kosten en inkomensverlies die direct of indirect verband houden met het ongeval. Voorbeelden van materiële schadeposten zijn:

 • Medische kosten, zoals eigen risico, eigen bijdrage, medicijnen, hulpmiddelen, fysiotherapie, etc.
 • Reiskosten, zoals vervoer naar het ziekenhuis, de huisarts, de therapeut, etc.
 • Huishoudelijke hulp, als u zelf niet meer kunt schoonmaken, koken, boodschappen doen, etc.
 • Vervangende hulp, als u zelf niet meer kunt klussen, tuinieren, oppassen, etc.
 • Aanpassingen aan uw woning of auto, als u door uw letsel beperkt bent in uw mobiliteit of zelfstandigheid.
 • Verlies van arbeidsvermogen, als u (tijdelijk) niet meer kunt werken of minder kunt verdienen door uw letsel.
 • Studievertraging, als u door uw letsel langer over uw opleiding doet of extra kosten maakt voor studiemateriaal of begeleiding.
 • Annuleringskosten, als u door uw letsel een geplande reis of activiteit moet afzeggen of wijzigen.

Om een voorschot voor materiële schade te krijgen, moet u kunnen aantonen dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt of gaat maken. U moet daarom alle bonnetjes, facturen, loonstroken, bankafschriften, etc. bewaren en meesturen met uw voorschotaanvraag.

Ook moet u kunnen aantonen dat deze kosten het gevolg zijn van het ongeval. Stuur daarom ook altijd een medisch dossier, een verklaring van uw arts en een rapport van een arbeidsdeskundige mee met de aanvraag voor het voorschot.

Voorschot op smartengeld

Een voorschot op smartengeld kan worden aangevraagd voor alle pijn, verdriet en verminderde levenskwaliteit die u ervaart door het ongeval. Voorbeelden van immateriële schadeposten zijn:

 • Lichamelijke pijn, zoals hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, etc.
 • Psychische pijn, zoals angst, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS), etc.
 • Gederfde levensvreugde, zoals verlies van hobby’s, sporten, sociale contacten, etc.
 • Esthetische schade, zoals littekens, verminkingen, amputaties, etc.

Om een voorschot op smartengeld te krijgen, moet u kunnen aantonen dat u deze immateriële schade daadwerkelijk lijdt of gaat lijden. U moet daarom een medisch dossier, een verklaring van uw arts, een rapport van een psycholoog of psychiater meesturen met de aanvraag voor een voorschot. 

Wat is de maximale hoogte van een voorschot bij letselschade?

Er is geen wettelijke regel die de maximale hoogte van een voorschot bij letselschade bepaalt. De hoogte van het voorschot hangt af van de ernst van uw letsel, de omvang van uw schade en de mate van aansprakelijkheid. Het voorschot moet in ieder geval redelijk zijn.

Dat betekent dat het voorschot niet te hoog of te laag mag zijn in verhouding tot de verwachte definitieve schadevergoeding. Het voorschot mag ook niet meer zijn dan de schade die u al heeft geleden of nog gaat lijden tot aan de eindafwikkeling van de zaak.

In de praktijk wordt het voorschot vaak in overleg tussen de partijen vastgesteld. U kunt zelf een voorstel doen voor de hoogte van het voorschot op basis van uw schadeoverzicht. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar kan dit voorstel accepteren of afwijzen.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van het voorschot, dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen. De rechter zal dan kijken naar alle omstandigheden van het geval en een schappelijk bedrag toewijzen als voorschot.

Binnen welke termijn wordt het voorschot van de schadevergoeding uitbetaald?

De termijn waarbinnen het voorschot van de schadevergoeding wordt uitbetaald hangt af van de snelheid waarmee de aansprakelijkheid wordt erkend en de hoogte van het voorschot wordt overeengekomen.

In de praktijk kan de termijn waarbinnen het voorschot daadwerkelijk wordt uitgekeerd, variëren van enkele weken tot enkele maanden na het ongeval. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk een voorschot aanvraag indient bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Er geldt hiervoor namelijk geen wettelijke termijn.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een voorschot voor letselschade?

De aansprakelijkheid bij letselschade is een belangrijk aspect waar u rekening mee moet houden. De aansprakelijkheid bepaalt namelijk of u recht heeft op een voorschot en of u het voorschot later moet terugbetalen.

Hierin zijn twee situaties mogelijk, namelijk: de aansprakelijkheid is vastgesteld of de aansprakelijkheid is niet vastgesteld.

Aansprakelijkheid is vastgesteld

Als de aansprakelijkheid voor het ongeval is vastgesteld, dan heeft u recht op een voorschot bij letselschade. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar moet dan erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor uw schade en dat zij deze moeten vergoeden.

U kunt dan een voorschot aanvragen op basis van uw schadeoverzicht en de bewijsstukken die u heeft verzameld. Als het voorschot wordt toegekend, dan hoeft u dit later niet terug te betalen, tenzij het voorschot hoger is dan de definitieve schadevergoeding.

Aansprakelijkheid is niet vastgesteld

Mocht de aansprakelijkheid nog niet zijn vastgesteld, maar heeft u een voorschot nodig om een financiële noodsituatie te voorkomen, dan kan u mogelijk op basis van de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) of via een rechter in aanmerking komen voor een voorschot.

Als later blijkt dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld, dan dient u het voorschot terug te betalen. Maar in de praktijk komt dit niet vaak voor. Hier hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

Voorkom dat je het voorschot bij letselschade moet terugbetalen

Om te voorkomen dat u het voorschot bij letselschade moet terugbetalen, is het belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met het aanvragen en ontvangen van het voorschot. Hier zijn enkele tips om te volgen:

 • Vraag alleen een voorschot aan als u zeker bent van de aansprakelijkheid en de hoogte van uw schade.
 • Vraag niet meer voorschot aan dan nodig is om uw financiële nood te verlichten.
 • Bewaar alle bewijsstukken die uw schade en uw recht op een voorschot onderbouwen.
 • Gebruik het voorschot alleen voor de schadeposten waarvoor u het heeft aangevraagd.
 • Houd een administratie bij van alle kosten en inkomsten die verband houden met uw letsel.
 • Wees eerlijk en transparant over uw situatie en uw herstel.
 • Laat u juridisch adviseren en begeleiden door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Let op: het voorschot wordt van de definitieve schadevergoeding afgetrokken

Als u een voorschot bij letselschade heeft ontvangen, dan wordt dit bedrag later afgetrokken van de definitieve schadevergoeding. Het voorschot is immers een deel van de totale schadevergoeding die u krijgt.

Het kan dus zijn dat u na de eindafwikkeling van de zaak geen of weinig extra geld meer krijgt. Dit hangt af van hoe hoog het voorschot was in verhouding tot de uiteindelijke slotbetaling.

Soms komt het zelfs voor dat u nog geld moet bijbetalen, als blijkt dat het voorschot hoger was dan de slotuitkering. Dit kan gebeuren als uw schade lager uitvalt dan verwacht of als de aansprakelijkheid wordt verminderd.

Betaal je belasting op een voorschot bij letselschade?

Nee, u hoeft geen belasting te betalen over het voorschot bij letselschade. Het voorschot is een vergoeding voor de schade die u heeft geleden of nog gaat lijden door het ongeval.

Het is geen inkomen of vermogen waarover u belasting moet afdragen. U hoeft het voorschot dus niet op te geven bij de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de definitieve schadevergoeding die u later krijgt.

Juridische hulp nodig?

Het aanvragen en ontvangen van een voorschot bij letselschade is een complex en juridisch proces. U heeft daarom baat bij professionele juridische hulp. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van Letselschadezorg.nl kan u adviseren en begeleiden bij het claimen van een voorschot.

Ook kunnen wij namens u onderhandelen met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar over de hoogte en de voorwaarden van het voorschot. Bovendien staan we u bij in een eventuele gerechtelijke procedure als er geen overeenstemming wordt bereikt over het voorschot.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram