100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Letselschade verhalen op het Waarborgfonds

Table of contents

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval met een motorvoertuig, maar kunt u de schade niet verhalen op de veroorzaker? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

We leggen je graag uit wat het Waarborgfonds is, voor wie het bedoeld is, wanneer u er terecht kunt, welke voorwaarden er gelden, welke schade u vergoed kunt krijgen, hoe u schade kunt melden en of u een eigen risico moet betalen.

Wat is het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting die in 1965 is opgericht om slachtoffers van ongevallen met motorvoertuigen te helpen als zij hun schade niet kunnen verhalen op de veroorzaker.

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeraars die in Nederland motorrijtuigenverzekeringen aanbieden. Zij dragen een percentage van de premie af aan het fonds.

Op zijn beurt wordt het Waarborgfonds weer gecontroleerd door de overheid en staat het onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Voor wie is het Waarborgfonds Motorverkeer bedoeld?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is bedoeld voor iedereen die schade heeft geleden door een ongeval met een motorvoertuig, zoals een auto, motor, bromfiets, scooter, tractor of vrachtwagen.

Hierbij maakt het niet uit of u zelf ook een motorvoertuig bestuurde, of dat u bijvoorbeeld een fietser, voetganger of passagier was. Het gaat erom dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig en dat u de schade niet kunt verhalen op de aansprakelijke partij.

Wanneer kan ik terecht bij het Waarborgfonds?

Er zijn verschillende situaties waarin u terecht kunt bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hieronder zetten we de verschillende situaties voor je op een rijtje.

Dader is onbekend

Indien de identiteit van de verantwoordelijke voor het incident onbekend blijft, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan zich voordoen wanneer u betrokken bent bij een hit-and-run ongeval of wanneer uw geparkeerde voertuig schade oploopt door een onbekende chauffeur.

Dader is onverzekerd

Als de schuldige partij van het incident bekend is, maar niet verzekerd was voor wettelijke aansprakelijkheid (WA), kunt u eveneens het Waarborgfonds Motorverkeer inschakelen. Dit scenario kan zich voordoen wanneer de dader zonder geldige verzekering reed of met een geschorst kenteken.

Dader is gemoedsbezwaarde

Indien de dader van het incident bekend is maar vanwege religieuze of levensbeschouwelijke redenen gewetensbezwaren had tegen het afsluiten van een WA-verzekering, is het mogelijk een beroep te doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Voorwaarde is dat de dader een officiële ontheffing van de overheid moet hebben om onverzekerd te rijden.

Dader reed in een gestolen auto

Het Waarborgfonds Motorverkeer kan tevens uitkomst bieden als de schuldige bekend is, maar het incident plaatsvond in een gestolen voertuig. Dit betekent dat de dader niet de rechtmatige eigenaar was van het voertuig waarmee het ongeval veroorzaakt werd. Tenzij de eigenaar medeplichtig was aan de diefstal, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Verzekeraar van de dader is failliet

In het geval dat de schuldige partij van het incident bekend is, maar diens verzekeringsmaatschappij failliet is gegaan, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit gebeurt wanneer de verzekeraar niet langer in staat is om de schade te vergoeden.

Voorwaarden voor een schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds

Naast de bovengenoemde situaties, moet u ook voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds:

 • U moet kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Dit kan bijvoorbeeld met een proces-verbaal, een getuigenverklaring, een foto of een video.
 • U moet kunnen aantonen dat u niet zelf (mede)verantwoordelijk bent voor het ongeval. Dit doet u ook door middel van het verzamelde bewijs, zoals politierapporten en getuigenverklaringen.
 • U moet kunnen aantonen dat u recht heeft op een schadevergoeding volgens het Nederlands recht. Dit betekent dat u moet kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk schade heeft geleden en dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw schade.
 • U moet uw schade binnen drie jaar na het ongeval melden bij het Waarborgfonds. Dit is de wettelijke verjaringstermijn voor het indienen van een schadeclaim voor een verkeersongeval.

Welke schade kan ik vergoed krijgen vanuit het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds vergoedt zowel materiële als immateriële schade die u heeft geleden door het ongeval met een motorvoertuig. Hieronder geven we u een aantal voorbeelden van de verschillende soorten letselschade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen.

Materiële schade

 • Materiële schade is de schade die u kunt uitdrukken in geld, zoals:
 • Schade aan uw voertuig, fiets of kleding;
 • Schade aan uw woning of eigendommen;
 • Medische kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp, vervoer of aanpassingen in uw woning;
 • Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid;
 • Kosten voor juridische bijstand of expertise.

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die u niet kunt uitdrukken in geld, maar die wel een negatieve invloed heeft op uw welzijn, zoals:

 • Pijn, verdriet, angst of depressie;
 • Lichamelijke of geestelijke beperkingen;
 • Verminderde levensvreugde of levenskwaliteit;
 • Gederfde levensvreugde of levensverwachting;
 • Schade aan uw eer of goede naam.

Immateriële schade wordt uitgekeerd in de vorm van smartengeld. Het Waarborgfonds vergoedt smartengeld alleen als er sprake is van ernstig en blijvend letsel.

Hoe kan ik schade melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer?

Als u schade wilt melden bij het Waarborgfonds Motorverkeer, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Vul het online schadeformulier in op de website van het Waarborgfonds. U kunt ook een papieren formulier aanvragen en per post opsturen.
 2. Voeg alle bewijsstukken toe die nodig zijn om uw schadeclaim te onderbouwen, zoals een kopie van uw legitimatiebewijs, proces-verbaal, aangifte, aangetekende brief aan de dader of de verzekeraar, medische rapporten, offertes of facturen, loonstroken of uitkeringsspecificaties, getuigenverklaringen en eventuele andere relevante documenten.
 3. Stuur het ingevulde schadeformulier en de bewijsstukken naar het Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk.

Het Waarborgfonds zal uw schadeclaim zo snel mogelijk in behandeling nemen en u op de hoogte houden van de voortgang. Het Waarborgfonds streeft ernaar om binnen zes maanden na ontvangst van uw schadeclaim een beslissing te nemen.

Als uw schadeclaim wordt toegekend, zal het Waarborgfonds u de schadevergoeding uitbetalen. Wordt uw schadeclaim afgewezen, zal het Waarborgfonds u de redenen daarvoor uitleggen. U kunt dan eventueel bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing van het Waarborgfonds.

Betaal ik eigen risico voor een schadeclaim?

Wilt u een schadevergoeding claimen bij het Waarborgfonds, moet u rekening houden met een eigen risico. Dit betekent dat u een deel van de schade zelf moet betalen. Het eigen risico geldt alleen voor materiële schade, niet voor immateriële schade. Het eigen risico bedraagt:

 • € 250,- als de dader onbekend is
 • € 0,- als de dader onverzekerd is
 • € 0,- als de dader gemoedsbezwaarde is
 • € 0,- als de dader in een gestolen auto reed
 • € 0,- als de verzekeraar van de dader failliet is

Het eigen risico wordt afgetrokken van de schadevergoeding die u ontvangt van het Waarborgfonds. U kunt proberen om het eigen risico alsnog te verhalen op de dader, als deze later alsnog bekend wordt.

Dader bekend? Schakel een letselschade jurist in!

Als de dader van het ongeval wel bekend is, kunt u uw schade rechtstreeks verhalen op de dader of diens verzekeraar. U hoeft dan geen beroep te doen op het Waarborgfonds.

Het verhalen van letselschade kan echter een complex en langdurig proces zijn, waarbij u te maken krijgt met juridische procedures, medische keuringen, onderhandelingen en discussies over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Daarom is het verstandig om een letselschade jurist in te schakelen die u kan bijstaan bij het claimen van uw schade.

Schakel een letselschade jurist van Letselschadezorg in om tijdens het gehele proces nauw bijgestaan te worden. Wij zullen te allen tijde uw belangen behartigen en u helpen bij het verhalen van de schade aan de tegenpartij. Plan een afspraak en laat ons u helpen bij uw letselschadezaak.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram