100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Wettelijke termijn afhandeling letselschade

Table of contents

Een ongeval kan leiden tot ernstige letselschade, die niet alleen fysiek en emotioneel, maar ook financieel veel impact kan hebben. Als u letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander, heeft u recht op een schadevergoeding.

Maar hoe lang duurt het voordat u deze vergoeding ontvangt? En is er een wettelijke termijn voor de afhandeling van letselschade? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de wettelijke termijn afhandeling letselschade.

Hoelang duurt de afhandeling van letselschade?

De duur van de afhandeling van letselschade hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst en complexiteit van het letsel, de aansprakelijkheid van de tegenpartij, de medische eindtoestand van het slachtoffer en de onderhandelingen over de hoogte van de schadevergoeding.

In sommige gevallen kan een letselschadezaak binnen enkele maanden worden afgerond, maar in andere gevallen kan het jaren duren voordat er een definitieve regeling wordt getroffen.

Is er een wettelijke termijn voor de afhandeling van letselschade?

Nee, er is geen wettelijke termijn voor de afhandeling van letselschade. Wel zijn er termijnen voor bepaalde stappen in het proces, zoals het stellen van aansprakelijkheid, het reageren op brieven en het betalen van voorschotten.

Deze termijnen zijn vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), die door verzekeraars en belangenbehartigers is opgesteld om de afwikkeling van letselschade te versnellen en te verbeteren. De GBL is echter geen wet, maar een richtlijn. Dit betekent dat partijen er in onderling overleg van kunnen afwijken.

Instrumenten om de afhandeling van letselschade sneller te laten verlopen

Als u vindt dat uw letselschadezaak te lang duurt of dat de tegenpartij niet meewerkt, kunt u gebruikmaken van verschillende instrumenten om de afhandeling van de letselschadezaak te versnellen. Hieronder bespreken we enkele mogelijkheden.

Klachtenprocedure

Een klachtprocedure is een laagdrempelige manier om uw onvrede over de behandeling van uw zaak kenbaar te maken bij de verzekeraar of de belangenbehartiger van de tegenpartij.

U kunt een klacht indienen als u vindt dat er niet voldoende of niet tijdig wordt gereageerd, als u het niet eens bent met de beoordeling van uw letsel of als u te weinig voorschot voor uw letselschade ontvangt.

Een klachtprocedure kan leiden tot een snellere of betere afwikkeling van uw zaak, maar ook tot een excuus of een tegemoetkoming.

Deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure is een gerechtelijke procedure waarbij u de rechter vraagt om een oordeel te geven over een specifiek geschilpunt in uw zaak. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de aansprakelijkheid, de causaliteit, de omvang of de hoogte van uw schade.

Het is bedoeld om partijen dichter bij elkaar te brengen en zo een minnelijke regeling te bevorderen. Een voordeel van een deelgeschilprocedure is dat u geen griffierecht hoeft te betalen en dat u recht heeft op vergoeding van uw advocaatkosten, ook als u in het ongelijk wordt gesteld.

Gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure is een laatste redmiddel als u er met de tegenpartij niet uitkomt. In een gerechtelijke procedure vraagt u de rechter om een bindende uitspraak te doen over uw hele zaak. Dit betekent dat u alle aspecten van uw zaak moet bewijzen en onderbouwen met stukken en getuigen.

Gerechtelijke procedures zijn vaak langdurig, kostbaar en onzeker. Bovendien loopt u het risico dat u (een deel van) de buitengerechtelijke kosten (BGK) moet betalen als u verliest. Daarom is het meestal verstandiger om te proberen een schikking te treffen met de tegenpartij.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is een vrijwillige afspraak tussen verzekeraars en belangenbehartigers om de afhandeling van letselschade te verbeteren. Het bevat onder andere richtlijnen over de communicatie, termijnen, voorschotten en medische beoordeling van de zaak.

De GBL is bedoeld om het vertrouwen tussen partijen te vergroten, de doorlooptijd te verkorten en het aantal conflicten te verminderen. Regelmatig worden de richtlijnen in de GBL geëvalueerd en aangepast aan de praktijk.

Wanneer is een letselschadezaak afgerond?

Een letselschadezaak is afgerond als uw medische situatie stabiel is en als alle schade die u heeft geleden of nog zult lijden in kaart is gebracht en de letselschade is uitgekeerd. Dit wordt ook wel de medische eindtoestand of het medisch eindstation genoemd.

Op dat moment kunt u met de tegenpartij onderhandelen over een definitieve schadevergoeding, die alle toekomstige schadeposten moet dekken. Als u het eens wordt over de hoogte van de schadevergoeding, leg u dit vast in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee sluit u de zaak af en doet u afstand van verdere claims.

Binnen welke termijn ontvangt u een schadevergoeding?

Als u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, heeft u recht op een schadevergoeding. Deze vergoeding bestaat uit twee delen: een voorschot en een slotuitkering, ook wel slotbetaling bij letselschade genoemd.

Een voorschot is een voorlopige betaling die u gedurende het proces ontvangt om uw lopende kosten te dekken. De slotuitkering daarentegen is een definitieve betaling die u ontvangt als uw zaak is afgerond.

De uiteindelijke termijn waarbinnen u een schadevergoeding ontvangt, hangt af van de snelheid waarmee de tegenpartij aansprakelijkheid erkent, reageert op brieven en voorschotten betaalt. Volgens de GBL moet dit allemaal respectievelijk binnen drie maanden gebeuren.

Schakel juridische hulp in voor een vlotte afhandeling van schade

Letselschade is een ingewikkeld en langdurig proces, waarbij u veel juridische, medische en financiële kennis nodig hebt. Bovendien staat u vaak tegenover een machtige verzekeraar, die er belang bij heeft om zo min mogelijk te betalen. Daarom is het verstandig om juridische hulp in te schakelen als u letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander.

Een ervaren letselschadeadvocaat van Letselschadezorg.nl kan u bijstaan in alle fasen van het proces, van het stellen van aansprakelijkheid tot het bereiken van een optimale schadevergoeding. Bovendien kost deze hulp u niets, want de kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram