100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Loonregres bij letselschade

Table of contents

Een ongeval op het werk of in het verkeer kan grote gevolgen hebben voor uw werknemer. Naast lichamelijke en psychische schade, kan er ook sprake zijn van inkomensverlies in geval van arbeidsongeschiktheid bij letselschade.

Als werkgever bent u verplicht om het loon van uw werknemer door te betalen tijdens zijn of haar ziekteverzuim. Maar wat als het ongeval is veroorzaakt door een ander? Heeft u dan recht op een vergoeding van de schade die u lijdt als gevolg van het loonverlies?

Op deze pagina behandelen we alle belangrijke aspecten van het recht op loonregres bij letselschade, van de definitie tot de stappen die genomen moeten worden voor een succesvolle vordering.

Wat is loonregres?

Loonregres is het recht van de werkgever om de kosten van het doorbetaalde loon van een (deels) arbeidsongeschikte werknemer te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit recht vloeit voort uit artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek.

Loonregres betekent dus dat u als werkgever een deel van uw schade kunt terugvorderen van degene die het ongeval heeft veroorzaakt. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van dit recht als er sprake is van letselschade bij uw werknemer.

Loonregres voor werkgever

Het wettelijke recht op loonregres in geval van letselschade, dat een werknemer heeft opgelopen door de schuld van een ander, is vastgelegd in artikel 6:107a lid 2 BW. Dit is bepaald door de gedachte van de wetgever dat werkgevers, hoewel ze niet direct betrokken zijn, aanzienlijke schade kunnen lijden wanneer een werknemer uitvalt.

Zo zijn werkgevers verplicht tot loondoorbetaling in geval van een (deels) arbeidsongeschikte werknemer. Er zijn daarom verschillende dingen die u als werkgever kunt doen in geval dat uw werknemer (deels) arbeidsongeschikt raakt door het toedoen van een ander.

Wanneer kunt u als werkgever aanspraak maken op loonregres?

U kunt als werkgever aanspraak maken op loonregres als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Er is sprake van een ongeval waarbij uw werknemer letselschade heeft opgelopen en (deels) arbeidsongeschikt is geraakt.
 2. Het ongeval is (deels) veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is.
 3. U bent verplicht om het loon van uw werknemer door te betalen tijdens zijn of haar ziekteverzuim.
 4. Er bestaat een causaal verband tussen het ongeval en de geleden letselschade

Voorbeelden van situaties waarin u als werkgever loonregres kunt uitoefenen zijn:

 • Een ongeval in het verkeer waarbij uw werknemer betrokken raakt als bestuurder, passagier, fietser of voetganger en waarbij de wederpartij aansprakelijk is.
 • Een medische misser of fout waarbij uw werknemer schade lijdt door een verkeerde diagnose, behandeling of medicatie van een arts of ziekenhuis.
 • Een geweldsmisdrijf waarbij uw werknemer slachtoffer wordt van mishandeling, beroving of bedreiging en waarbij de dader bekend en aansprakelijk is.

Interessant? Lees snel meer over de regels van aansprakelijkheid bij een letselschade ongeval.

Welke kosten kunt u claimen?

Het recht op loonregres voor een werkgever zal voornamelijk gebruikt worden om de kosten voor het doorbetaalde loon aan de werknemer te verhalen. Echter kan het recht op loonregres ook toegepast worden voor het claimen van de volgende schadeposten:

 • Aanpassingen aan de werkplek: dit omvat maatregelen zoals het aanpassen van het bureau, verstrekken van speciale stoelen, voetsteunen, bedieningsapparatuur en andere machines, evenals het toewijzen van een invalide parkeerplaats en het aanpassen van het toilet bij blijvende invaliditeit.
 • Omscholing, herscholing of bijscholing: inclusief kosten voor opleidingen en trainingen die nodig zijn om de werknemer geschikt te maken voor aangepast werk.
 • Aanpassen van de werkomstandigheden: dit betreft maatregelen zoals het aanpassen van geluidsniveaus, temperatuur, trillingen, ondergrond, tijdsdruk en het verminderen van psychische belasting.
 • Aanpassen van hulpmiddelen: dit omvat het verstrekken en aanpassen van computers, apparatuur, gereedschappen, schoeisel en kleding.
 • Vervoersvoorzieningen: bijvoorbeeld het regelen van taxi-voorzieningen om de werknemer in staat te stellen de werkplek te bereiken.
 • Persoonlijke ondersteuning: zoals het bieden van een doventolk of een voorleeshulp om de werknemer in staat te stellen effectief te communiceren en taken uit te voeren.
 • Arbodienst voor controles en onderzoeken: hieronder vallen de kosten van controles, besprekingen en onderzoeken die worden uitgevoerd door de arbodienst.
 • Administratieve activiteiten: dit betreft alle administratieve taken die de werkgever zelf verricht of laat verrichten in het kader van de aanpassingen en begeleiding van de werknemer.

Welke kosten kunt u niet claimen?

Ondanks dat het recht op loonregres erg breed kan worden toegepast voor het verhalen van diverse soorten schadeposten die een werkgever kan leiden, zijn er ook enkele beperkingen. Zo kunt u de volgende kosten als werkgever niet claimen:

 • Kosten voor het vervangen van de (deels) arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kosten voor doorbetaald loon als de letselschade is ontstaan door een andere werknemer, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid.
 • Kosten voor ingehouden loonbelasting en sociale premies die de werkgever betaalt boven op het nettoloon van de werknemer.

Belangrijke aandachtspunten bij loonregres

Krijgt u als werkgever te maken met het recht op loonregres, bijvoorbeeld in geval van letselschade van een werknemer, dan zijn er enkele aandachtspunten om rekening mee te houden.

De werkgever heeft zelfstandig verhaalsrecht

Het recht op loonregres betreft een zelfstandig verhaalsrecht dat de werkgever heeft. Dit betekent dat de werkgever niet afhankelijk is van de medewerking of toestemming van de werknemer om loonregres uit te oefenen.

De werkgever heeft het recht om zelfstandig een loonregres procedure te starten, los van eventuele stappen die de werknemer onderneemt. Met andere woorden, de werkgever kan onafhankelijk handelen om de loonkosten terug te vorderen op de aansprakelijke partij.

Het verhaalsrecht van de werkgever is beperkt tot het civiele plafond

Het verhaalsrecht van de werkgever is beperkt tot het 'civiele plafond'. Dat wil zeggen dat de werkgever alleen het nettoloon kan verhalen dat hij of zij wettelijk verplicht is om door te betalen aan de werknemer.

Het civiel plafond wordt ook wel de grens van de burgerlijke aansprakelijkheid genoemd. Deze grens moet voorkomen dat de schadevergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen niet oploopt.

Recht op loonregres van de werkgever is een afgeleid recht

Het recht op loonregres van de werkgever is een afgeleid recht is. Simpel gezegd betekent dit dat de werkgever alleen loonregres kan uitoefenen als de werknemer zelf ook recht heeft op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij.

Als de werknemer geen recht heeft op een schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat hij of zij zelf (mede)verantwoordelijk is voor het ongeval, of omdat hij of zij afstand heeft gedaan van zijn of haar vordering, dan kan de werkgever ook geen loonregres uitoefenen.

Het recht op loonregres van de werkgever is dus afhankelijk van het recht op schadevergoeding van de werknemer. Dit betekent ook dat de werkgever gebonden is aan dezelfde verweermiddelen, verjaringstermijnen en bewijslast als de werknemer.

Hoe kunt u loonregres vorderen?

Het proces van loonregres vorderen begint met het verzamelen van alle relevante documentatie, waaronder medische rapporten, arbeidsovereenkomsten en loonadministratie.

Vervolgens dient u een loonregres vordering in bij de aansprakelijke partij en onderneemt u eventuele verdere stappen op basis van de reactie van de tegenpartij of diens verzekeraar.

Een letselschade jurist of -advocaat kan u in dergelijke zaken bijstaan in het succesvol verhalen van de schade.

Schakel juridische hulp in voor loonregres bij letselschade

Om het proces van loonregres soepel te laten verlopen en om de belangen van zowel de werkgever als de werknemer te waarborgen, is het sterk aan te raden om juridische bijstand in te schakelen.

Een gespecialiseerde letselschade advocaat of -jurist kan u begeleiden bij elke stap van het proces en ervoor zorgen dat uw vordering op de juiste wijze wordt behandeld.

Al met al biedt loonregres bij letselschade een belangrijke juridische mogelijkheid voor werkgevers om de financiële impact van letselschade op hun werknemers te verlichten.

Door op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de juiste stappen te zetten, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat zij krijgen waar zij recht op hebben.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram