100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Omkeringsregel bij letselschade

Table of contents

Om letselschade te kunnen verhalen op de aansprakelijke partij, moet het slachtoffer bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval of de fout en de geleden schade.

Dit kan soms moeilijk zijn, vooral als er sprake is van complexe of onduidelijke oorzaken of gevolgen. In sommige gevallen kan het slachtoffer gebruikmaken van de omkeringsregel om het bewijs te vergemakkelijken.

We zullen de omkeringsregel in detail bespreken, inclusief wat het inhoudt, hoe het wordt toegepast en wanneer het relevant kan zijn in een letselschadezaak.

Wat houdt de omkeringsregel in?

De omkeringsregel is een uitzondering op de normale bewijsregels in het aansprakelijkheidsrecht. Het is een juridisch principe dat stelt dat als een bepaalde gebeurtenis in de risicosfeer van een bepaalde partij ligt, en deze gebeurtenis zich voordoet, het bewijs van het causaal verband tussen de gebeurtenis en de schade wordt omgekeerd.

Met andere woorden, als een gebeurtenis zich voordoet die normaal gesproken letselschade veroorzaakt en deze gebeurtenis zich in de risicosfeer van een specifieke partij bevindt, wordt ervan uitgegaan dat deze partij aansprakelijk is voor de schade, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

De omkeringsregel is van toepassing wanneer het voor het slachtoffer moeilijk of zelfs onmogelijk is om het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bepaalde medische fouten waarbij het exacte moment en de oorzaak van de schade moeilijk vast te stellen zijn.

Artikel 150 RV en de omkeringsregel

Artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) bepaalt dat wie iets stelt, dat ook moet bewijzen. Dit betekent dat het slachtoffer van letselschade in principe moet bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval of de fout en de schade.

Echter, in gevallen waarin de omkeringsregel van toepassing is, wordt de bewijslast als het ware omgekeerd. Dit betekent dat de aangesproken partij de bewijslast draagt om aan te tonen dat zij niet aansprakelijk is voor de schade, ook al heeft het slachtoffer niet het volledige bewijs van het causaal verband bij letselschade.

Is er sprake van omkering van de bewijslast?

Soms wordt gedacht dat de omkeringsregel betekent dat de volledige bewijslast wordt omgekeerd, zodat de aansprakelijke partij alle feiten moet bewijzen die relevant zijn voor de zaak. Dit is echter niet volledig juist.

De omkeringsregel ziet alleen op het causaal verband tussen de schade en het ongeval of de fout, niet op andere aspecten van de zaak, zoals de aansprakelijkheid, de hoogte van de schade of het eigen schuldverweer.

Voor deze aspecten geldt nog steeds artikel 150 RV, zodat degene die iets stelt, dit ook moet bewijzen.

Wanneer wordt de omkeringsregel toegepast?

De omkeringsregel wordt toegepast in situaties waarin het voor het slachtoffer buitengewoon moeilijk is om het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade aan te tonen. Dit kan voorkomen in gevallen van medische fouten, productaansprakelijkheid en andere situaties waarbij de exacte toedracht lastig te bewijzen is.

Het is belangrijk op te merken dat de toepassing van de omkeringsregel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van elke zaak en dat niet elke letselschadezaak automatisch onder deze regel valt.

Hoe kan de omkeringsregel bij letselschade worden toegepast?

De toepassing van de omkeringsregel bij letselschade vereist een gedegen juridische analyse van de specifieke omstandigheden van de zaak. Advocaten die gespecialiseerd zijn in letselschadezaken zullen de feiten en omstandigheden grondig onderzoeken om te bepalen of de omkeringsregel van toepassing kan zijn.

Over het algemeen wordt de omkeringsregel niet vaak toegepast in letselschadezaken. Dit komt voornamelijk door het feit dat letselschadezaken doorgaans niet tot een rechtszaak komen. Onderhandelingen over aansprakelijkheid en het causaal verband worden meestal gevoerd tussen u (en eventueel een advocaat gespecialiseerd in letselschade of jurist) en de tegenpartij of diens verzekeraar.

Er kunnen wel onderhandelingen plaatsvinden over een beroep op omkeringsregel als de tegenpartij of diens verzekeraar beweert dat uw schade niet het gevolg is van het ongeval. Verzekeraars gaan in de praktijk echter niet snel akkoord met een voorstel voor het omkeren van de bewijslast.

Toepassing van de omkeringsregel bij een whiplash

Een voorbeeld waarbij de omkeringsregel bij letselschade relevant kan zijn, is bij letselschade als gevolg van een whiplash na een verkeersongeval.

Omdat het moeilijk kan zijn om het exacte moment en de oorzaak van een whiplash vast te stellen, kan de omkeringsregel in dit geval worden toegepast.

Hierdoor wordt de bewijslast bij de aansprakelijke partij gelegd om aan te tonen dat er geen causaal verband is tussen het ongeluk en de geleden letselschade.

Schakel juridische hulp in bij uw letselschadezaak

Bij letselschadezaken, met name wanneer de omkeringsregel mogelijk van toepassing is, is het van groot belang om deskundige juridische bijstand in te schakelen.

Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan u begeleiden door het complexe juridische proces en ervoor zorgen dat uw rechten en belangen adequaat worden beschermd.

Neem contact met ons op voor juridisch advies over het verhalen van schadevergoeding bij letselschade. Ontdek ook hoe wij u kunnen helpen bij het inschakelen van een letselschade advocaat voor uw letselschadezaak.

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram