100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents

Juridische hulp bij letselschade na een verkeersongeval

Een verkeersongeval kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid, uw werk en uw dagelijks leven. U kunt te maken krijgen met lichamelijke of psychische klachten, medische kosten, inkomensverlies en andere schadeposten.

Als u niet zelf schuldig bent aan het ongeval, heeft u recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Maar hoe kunt u deze vergoeding claimen? En waar moet u op letten bij het vaststellen van uw schade?

Neem contact op met onze letselschade juristen om direct te weten te komen of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding. Onze juristen kunnen u ook direct een indicatie geven van de hoogte van de vergoeding.

Wat is een verkeersongeval?

Een verkeersongeval is een ongeval waarbij één of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dit kunnen zijn: automobilisten, motorrijders, scooterrijders, fietsers, voetgangers, passagiers of gebruikers van het openbaar vervoer.

Verkeersongevallen kunnen ontstaan door een botsing, een aanrijding, een slip, een val of een ander incident op de weg. De oorzaak van een verkeersongeval kan liggen bij een menselijke fout, een technisch mankement, een weersomstandigheid of een combinatie daarvan.

Afhankelijk van de ernst van het verkeersongeval kan er letselschade zijn ontstaan. Het is belangrijk om te achterhalen wie aansprakelijk is voor het ongeval, zodat u mogelijk een schadeclaim kunt indienen voor de opgelopen letselschade.
Maak een afspraak

Veel voorkomende klachten na een verkeersongeval

Een verkeersongeval kan leiden tot verschillende soorten letselschade. Letselschade is de schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Het kan hierbij gaan om zowel materiële als immateriële schade.

Materiële schade is schade die in geld is uit te drukken, zoals medische kosten of inkomensverlies. Immateriële schade is schade die niet in geld is uit te drukken, zoals pijn, verdriet of verlies aan levensvreugde. Voor immateriële schade kunt u smartengeld eisen.

Enkele veel voorkomende klachten na een verkeersongeval zijn:
 • Whiplash
 • Hoofdletsel
 • Botbreuken
 • Kneuzingen
 • Brandwonden
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
passagier in auto aangereden

Wie is er aansprakelijk voor letselschade door een verkeersongeval?

De aansprakelijkheid voor letselschade door een verkeersongeval hangt af van de situatie en het soort ongeluk. In het algemeen geldt dat degene die het ongeval heeft veroorzaakt of daarvoor verantwoordelijk is, aansprakelijk is voor de schade van de andere partij.

Dit kan zijn: de bestuurder van een ander voertuig, de eigenaar van een voertuig, de werkgever van een bestuurder, de wegbeheerder of de vervoerder. De aansprakelijke partij moet alle schade vergoeden die het directe gevolg zijn van het ongeval.

De aansprakelijkheid voor letselschade door een verkeersongeval kan verschillen per situatie en per soort verkeersdeelnemer. Hieronder zullen we de meest voorkomende situaties met u bespreken.
letselschade als automobilist na aanrijding

Aangereden als automobilist

Als u als automobilist in botsing bent gekomen met een ander motorvoertuig, hangt de aansprakelijkheid af van wie er schuldig is aan het veroorzaken van het ongeval. Mocht de andere bestuurder een verkeersfout hebben gemaakt, zoals rijden door rood of geen voorrang verlenen, is hij of zij meestal volledig aansprakelijk voor uw schade.

Bent u zelf ook een verkeersfout begaan, dan kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid. Dit betekent dat u beiden een deel van de schade moet dragen. De verdeling hangt in dat geval af van de mate van schuld en de ernst van het letsel.

Mocht u zelf volledig schuldig zijn aan het veroorzaken van het ongeval, dan kunt u uw schade alleen verhalen op uw eigen verzekering als u een allrisk- of casco verzekering heeft. Bovendien dient u de schade aan de andere partij te vergoeden als u volledig aansprakelijk wordt gesteld.

Aangereden als motorrijder

Motorrijden is een leuke en snelle manier om u te verplaatsen. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Als u wordt aangereden door een ander motorvoertuig, dan kunt u ernstig letsel oplopen. Wie is er dan aansprakelijk voor uw schade? Dat hangt af van wie er een verkeersfout heeft gemaakt.

Heeft de andere bestuurder een verkeersregel overtreden, zoals door rood rijden, geen voorrang verlenen of te hard rijden? Dan is die bestuurder wettelijk aansprakelijk voor uw schade. U kunt dan een schadevergoeding eisen van de verzekeraar van de andere bestuurder.

Als u zelf deels schuldig bent aan het veroorzaken van het ongeluk, heeft u slechts voor een deel recht op een schadevergoeding. Er zal dan worden gekeken naar in hoeverre elke partij schuldig is aan het ongeval. Meestal heeft u dan nog recht op minimaal 50% schadevergoeding.
aangereden als motorrijder
letselschade na aanrijding op scooter

Aangereden als scooterrijder

Een scooter is een handig vervoermiddel voor in drukke gebieden, maar onthoud dat u als scooterrijder redelijk kwetsbaar bent in het verkeer. U heeft namelijk niet de bescherming die u geniet in een auto, maar ondanks dat wordt u in het verkeer wel gelijkgesteld aan andere motorvoertuigen.

Mocht u worden aangereden als scooterrijder, dan zal er ook naar de schuldvraag gekeken worden om te bepalen wie er aansprakelijk is. U heeft dus recht op een schadevergoeding als de tegenpartij volledig schuldig is aan het veroorzaken van het ongeluk.

Mocht u zelf ook deels schuldig zijn aan het veroorzaken van het verkeersongeval, dan heeft u recht op slechts een gedeeltelijke schadevergoeding. Er zal dan gekeken moeten worden naar de mate van schuld per partij.

Aangereden als fietser

Bent u als fietser aangereden, dan heeft u in principe altijd recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Dit komt doordat fietsers volgens de wet worden aangemerkt als zwakke verkeersdeelnemers. Hierdoor genieten zij extra bescherming in geval van een verkeersongeluk.

Is de tegenpartij volledig verantwoordelijk voor het verkeersongeval, dan heeft u zoals gewoonlijk recht op een volledige schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Mocht u zelf deels of volledig schuldig zijn aan het veroorzaken van het ongeval, dan heeft u alsnog recht op een schadevergoeding van minimaal 50%.
aangereden als fietser
aangereden als voetganger

Aangereden als voetganger

Ook voetgangers zijn zwakke verkeersdeelnemers. Mocht u als voetganger betrokken raken bij een verkeersongeval, dan heeft u altijd recht op een minimale schadevergoeding van 50% ongeacht de schuldvraag.

Is de tegenpartij volledig aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeluk, bijvoorbeeld doordat u geen voorrang kreeg op een zebrapad, dan dient de tegenpartij uw letselschade voor 100% te vergoeden.

Aangereden als passagier

Bent u als passagier van een motorvoertuig betrokken geraakt bij een verkeersongeval, dan heeft u in principe altijd recht op een schadevergoeding voor letselschade. Dit komt doordat u als passagier volgens de wet wordt gezien als schuldloze derde. Er kan u immers niets worden verweten aangezien u geen bestuurder bent.

In geval dat de tegenpartij volledig schuldig is aan het veroorzaken van het verkeersongeval, dan kunt u de schade verhalen op de verzekeraar van die partij. Als de bestuurder van het voertuig waarin u meereed schuldig is, dan kunt u een schadevergoeding ontvangen van de verzekeraar van de bestuurder.
aangereden als passagier
aangereden als scooterrijder

Aangereden met een scootmobiel

Een aanrijding met een scootmobiel blijft in de praktijk een lastige kwestie. U bent met een scootmobiel namelijk kwetsbaar in het verkeer, maar volgens de wet wordt u beschouwd als niet-beschermde verkeersdeelnemer.

Dit betekent dat u in het geval van een verkeersongeval niet altijd recht heeft op een schadevergoeding. Er zal achterhaald moeten worden wie er verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeval om te bepalen wie er aansprakelijk is.

Verkeersongeval in het openbaar vervoer

Als u een verkeersongeval heeft gehad in het openbaar vervoer, zoals een bus, een tram, een trein of een metro, heeft u meestal recht op een schadevergoeding van de vervoerder. Dit komt doordat de vervoerder een zorgplicht heeft voor de veiligheid en het welzijn van de reizigers.

Dit betekent dat de vervoerder aansprakelijk is voor uw schade als het ongeval is veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de vervoerder of diens personeel. Bijvoorbeeld als de chauffeur te hard rijdt, plotseling remt of een aanrijding veroorzaakt.

Als het ongeval is veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van een andere partij, zoals een andere weggebruiker of de wegbeheerder, kunt u uw schade verhalen op die partij. De vervoerder kan u hierbij helpen.
letselschade na ongeval in het ov

Voor welke schade kunt u een claim indienen na een verkeersongeval?

Na een verkeersongeval kunt u verschillende soorten letselschade lijden. Deze schade kunt u onderverdelen in twee categorieën: materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die in geld is uit te drukken. Het gaat om de kosten die u maakt of de inkomsten die u misloopt als gevolg van het ongeval. Voorbeelden van materiële schade zijn:
 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Schade aan eigendommen;
 • Inkomensverlies;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Aanpassingen aan woning of auto;
 • Studievertraging.

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken. Het gaat om de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde die u ervaart door het ongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:
 • Lichamelijk letsel;
 • Geestelijk letsel;
 • Gederfde levensvreugde.
Voor immateriële schade kunt u een vergoeding krijgen in de vorm van smartengeld. Dit is een bedrag dat bedoeld is om u enigszins te compenseren voor het leed dat u is aangedaan.
letselschadezaak afkopen
advocaat bij letselschade inhuren

Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding bij een verkeersongeval wordt bepaald door de aard en de omvang van de schade die u heeft geleden. Om dit vast te stellen, moet u eerst de aansprakelijkheid van de andere partij bewijzen.

Dit doet u door aan te tonen dat de andere partij een verkeersfout heeft gemaakt of onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor het ongeval is ontstaan. U kunt hiervoor gebruikmaken van bewijsmateriaal, zoals een proces-verbaal, getuigenverklaringen, foto’s, video’s, etc.

Vervolgens moet u de schade die u heeft geleden onderbouwen met bewijsstukken zoals bonnetjes, facturen, loonstroken, medische rapporten en dergelijke.

Ook moet u aannemelijk maken dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en de letselschade. Dit betekent dat de schade het gevolg is van het ongeval en niet van een andere oorzaak. Hiervoor kunt u gebruik maken van verklaringen van artsen, deskundigen en medische specialisten.

Letselschade claimen na een verkeersongeval

Als u letselschade wilt claimen na een verkeersongeval, moet u een aantal stappen ondernemen. Enkele belangrijke stappen om succesvol een schadeclaim in te dienen zijn:
 1. Verzamel bewijsmateriaal: na het ongeval is het belangrijk om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen om uw claim te onderbouwen. Denk aan foto’s of video’s van de situatie ter plaatse, contactgegevens van getuigen, een proces-verbaal van de politie, etc.
 2. Meld het ongeval bij uw verzekeraar: als u betrokken bent bij een verkeersongeval, moet u dit zo snel mogelijk melden bij uw eigen verzekeraar. Dit geldt ook als u niet aansprakelijk bent voor het ongeval. Uw verzekeraar kan u informeren over de verdere procedure en eventueel contact opnemen met de verzekeraar van de andere partij.
 3. Stel de tegenpartij aansprakelijk: als u letselschade heeft opgelopen door het ongeval en u vindt dat de andere partij hiervoor verantwoordelijk is, moet u deze aansprakelijk stellen. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen naar de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar, waarin u uitlegt wat er is gebeurd, welk letsel u heeft opgelopen en welke schade u heeft geleden. U vraagt de partij om de aansprakelijkheid schriftelijk te erkennen en om uw schade te vergoeden.
 4. Bereken uw schade: om uw schadevergoeding te claimen, moet u weten hoe hoog uw schade is. Dit kunt u doen door alle schadeposten die u hebt of nog zult hebben in kaart te brengen en te onderbouwen met bewijsstukken.
 5. Onderhandel over de schadevergoeding: als de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, kunt u gaan onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding. Dit kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn, waarbij u rekening moet houden met verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de duur van het herstel, de mate van eigen schuld, etc. U kunt hiervoor een letselschade jurist inschakelen die namens u kan onderhandelen en uw belangen kan behartigen.
 6. Sluit een vaststellingsovereenkomst: als u het eens bent geworden over de schadevergoeding, kunt u dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin beide partijen afspreken dat ze afzien van verdere claims of procedures over het ongeval en de schade. U moet goed opletten wat u tekent, want na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kunt u meestal geen aanvullende schade meer claimen.
Het claimen van letselschade na een verkeersongeval kan een complexe en tijdrovende zaak zijn. Daarom is het verstandig om een letselschade jurist in te schakelen die u kan helpen bij het hele proces.
gbl letselschade
hulp bij letselschade

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een verkeersongeval

De letselschade juristen van letselschadezorg.nl hebben de kennis en ervaring om uw zaak op een professionele en efficiënte manier te behandelen. Bovendien kost het u niets, want de kosten van de juridische hulp worden verhaald op de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar.

Hierdoor kunt u rekenen op de nodige ondersteuning en advies tijdens het gehele proces. Wij zorgen ervoor dat de nodige documenten worden verzameld en er een schadedossier wordt aangemaakt.

Op basis hiervan stellen wij de tegenpartij aansprakelijk en zullen wij de onderhandelingen voeren over de hoogte van de schadevergoeding. Zo kunt u zich focussen op uw herstel en het juridische proces geheel kosteloos uit handen geven.

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Een verkeersongeval kan ernstige letselschade als gevolg met zich meebrengen. Hierdoor snappen wij dat u mogelijk niet langs kunt komen bij een van onze landelijke letselschade juristen. We bieden u daarom de mogelijkheid om een huisbezoek afspraak in te plannen.

Onze letselschade juristen komen dan op een gewenst moment bij u langs, zodat u alsnog uw verhaal kunt doen. Samen verzamelen we de benodigde documenten en zullen u ondersteunen en adviseren over uw zaak. Maak direct een afspraak door contact met ons op te nemen.
Kom in contact
Kaart van Nederland
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram