100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents

Juridische hulp bij letselschade na motorongeluk

Een aanrijding met een motorvoertuig komt helaas met enige regelmaat voor. Als motorrijder bent u namelijk vaak minder zichtbaar dan een automobilist en heeft u ook minder bescherming.

Hierdoor is de kans op letselschade bij een motorongeluk groot. Denk hierbij aan situaties zoals een aanrijding met een tegenligger tijdens het inhalen, of een botsing met een wild dier.
Is het motorongeval duidelijk niet uw schuld en heeft de veroorzaker van het ongeluk een verkeersovertreding begaan? Dan kunt u uw letselschade bij de tegenpartij claimen. Hiervoor kunt u kosteloos hulp inschakelen van een letselschadespecialist, zodat u zeker weet dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Laat onze juridische specialisten u kosteloos bijstaan bij het ontdekken of u recht heeft op een schadevergoeding en de hoogte van het bedrag. Neem vrijblijvend contact op om te profiteren van onze diensten.

Ik ben aangereden als motorrijder

Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding met de motor, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Het is mogelijk dat er medische bijstand vereist is, inkomensverlies optreedt, de motorfiets, kleding, smartphone of andere bezittingen beschadigd raken, u afhankelijk wordt van taxivervoer of u zich niet langer in staat voelt om deel te nemen aan het verkeer als gevolg van de emotionele impact.

Er zijn verschillende vormen van compensatie waar u mogelijk recht op heeft. De revalidatieperiode kan een aanzienlijke tijdsduur in beslag nemen en er moeten diverse juridische en financiële zaken worden afgehandeld. Onze deskundigen staan klaar om u te begeleiden en te onderzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding. Neem contact met ons op om uw schadegeval te melden.

Maak een afspraak

Wat moet u doen bij een motorongeluk?

Als u betrokken raakt bij een motorongeluk, is het van belang om direct te handelen om uzelf en anderen in veiligheid te brengen. Daarnaast is het essentieel om de nodige bewijslast te verzamelen, zodat u later een schadeclaim kunt indienen. In onderstaand stappenplan vindt u alle essentiële stappen die u moet nemen.
 1. Zorg voor veiligheid: Breng uzelf naar een veilige plek, indien mogelijk, weg van het verkeer. Schakel indien nodig de alarmlichten van uw motor in om andere weggebruikers te waarschuwen.
 2. Controleer op verwondingen: Controleer uzelf en eventuele passagiers op verwondingen. Als er sprake is van ernstige verwondingen, bel dan onmiddellijk een ambulance voor medische hulp.
 3. Bel de hulpdiensten: Ongeacht de ernst van de verwondingen is het belangrijk om het ongeval te melden aan de politie. Zij kunnen ter plaatse komen om het incident vast te leggen en een rapport op te maken.
 4. Verzamel informatie: Noteer de naam, contactgegevens en verzekeringsinformatie van andere betrokken partijen, zoals automobilisten of andere motorrijders. Verzamel ook de contactgegevens van eventuele getuigen van het ongeval.
 5. Documenteer het ongeval: Maak foto's van de plaats van het ongeval, de schade aan de voertuigen en eventuele andere relevante details. Dit kan later van pas komen bij het indienen van een verzekeringsclaim of het vaststellen van de aansprakelijkheid.
 6. Neem contact op met uw verzekeraar: Meld het ongeval zo snel mogelijk aan uw motorverzekeraar. Zij kunnen u begeleiden bij het indienen van een claim en u informeren over de vereiste documentatie.
 7. Verzamel bewijs: Houd alle relevante documenten bij, zoals medische rapporten, facturen van medische kosten, reparatie facturen en andere kosten die u hebt gemaakt als gevolg van het ongeval. Dit zal van pas komen bij het ondersteunen van uw claim.
 8. Raadpleeg een juridisch adviseur: Als u ernstig letsel heeft opgelopen of als er sprake is van aanzienlijke schade, is het raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van uw rechten, het indienen van een claim en het onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij.
advocaat bij letselschade inhuren
letselschade bij aangereden motorrijder

Mogelijke gevolgen van een motorongeval

Motorongelukken kunnen een breed scala aan gevolgen hebben op gebied van letselschade. Naast materiële schade zien we bij een motorongeval ook vaak dat de bestuurders achterblijven met enkele psychische klachten.

Een motorongeluk kan veel impact hebben. Met de hoge snelheden die u kunt bereiken en het feit dat u kwetsbaar bent ten opzichte van automobilisten, heeft een ongeval met de motor vaak ook lichamelijk letselschade als gevolg, zoals:
 • Botbreuken
 • Schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Interne verwondingen
 • Rugletsel
 • Psychische klachten

Veel voorkomende oorzaken van ongelukken met motorrijders

Ongelukken met motorrijders kunnen verschillende oorzaken hebben en het is zelden een enkele factor die hieraan ten grondslag ligt. Bij een aanzienlijk percentage van de ernstige en fatale motorongevallen in Nederland, ongeveer 40%, is er sprake van een enkelvoudig ongeval waarbij geen andere weggebruiker betrokken is.

In andere ernstige gevallen zijn automobilisten vaak de tegenpartij. Maar wat zijn nu de specifieke oorzaken van deze verkeersongevallen met motoren? Laten we enkele veelvoorkomende oorzaken bekijken die een rol spelen bij het ontstaan van motorongevallen.
 1. Snelheid: Snelheid is een belangrijke risicofactor bij motorongevallen, meer nog dan bij auto-ongevallen. Motorrijders hebben vaak de neiging om harder te rijden dan toegestaan, wat het risico op een ongeval verhoogt. Een hogere snelheid resulteert bij een botsing in een grotere impact, wat bovendien leidt tot ernstiger letsel. Vooral in geval van motorrijders, die relatief kwetsbaar zijn.
 2. Infrastructuur en wegdek: De staat van de weg en specifieke factoren zoals slechte zichtbaarheid of onduidelijkheid kunnen problemen veroorzaken voor motorrijders, vooral in combinatie met natte weersomstandigheden. Daarnaast kan zand op de weg een risico vormen en gevaarlijk zijn voor bestuurders van motorfietsen.
 3. Interactie met andere weggebruikers: Ongeveer de helft van de motorongevallen wordt veroorzaakt door een botsing tussen een motorfiets en een auto. Vaak komt dit doordat de motorrijder over het hoofd wordt gezien door de automobilist. Ook komt het vaak voor dat motorrijders in botsing komen met auto's die vanuit een zijweg de hoofdweg oprijden of met afslaande voertuigen die hen tegemoetkomen. Deze ongevallen zijn vaak het gevolg van voorrangsfouten van de betrokken automobilisten.
 4. Balansvoertuig: Een motorfiets is een voertuig dat balans vereist (balansvoertuig), wat het berijden ervan complexer maakt. Dit zorgt tevens voor een vergroot risico op ongevallen. Een van de meest voorkomende oorzaken van eenzijdige motorongevallen is het verlies van controle over het stuur, vaak ook nog eens op hoge snelheden.
letselschadespecialisten

Wie is aansprakelijk voor letselschade bij een motorongeluk?

Is er na een motorongeluk ernstige letselschade ontstaan, dan is het van belang om uit te zoeken wie aansprakelijk is voor het ongeval. Om recht te hebben op een schadevergoeding dient namelijk bewezen te worden wie de schuldige partij is in de kwestie. Er kunnen zich in dat geval verschillende situaties voordoen.
 • U bent zelf schuldig doordat u bijvoorbeeld een verkeersregel heeft overtreden of een fout hebt gemaakt. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de geleden schade en dient u ook de schade van de tegenpartij te vergoeden.
 • De tegenpartij is volledig aansprakelijk voor het ongeval doordat zij u bijvoorbeeld geen voorrang hebben verleend of u niet hebben gezien. U kunt de opgelopen letselschade verhalen op de schuldige partij.
 • Beide partijen zijn schuldig aan het ongeval, doordat u en de andere betrokkene(n) bijvoorbeeld allebei niet hebben opgelet. Er zal worden gekeken naar de mate waarin beide partijen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het ongeval, waardoor u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding.

Aansprakelijkheid bij motorongeluk in de file

Motorrijders hebben in het geval van een file een groot voordeel ten opzichte van automobilisten. Zij mogen immers tussen twee rijstroken doorrijden om de file voorbij te gaan. Maar hoe zit het dan precies met de aansprakelijkheid wanneer u wordt aangereden met de motor als u in de file rijdt?

In de meeste gevallen is een automobilist aansprakelijk voor een aanrijding met een motor in de file, mits u zich aan de regels heeft gehouden. Zo mag het snelheidsverschil tussen de motorrijder en automobilist niet meer zijn dan 10 kilometer per uur en mag u niet tussen twee rijstroken rijden zodra de file wordt opgelost.

Mocht het gebeuren dat een automobilist wisselt van rijstrook en u daarbij met de motor wordt aangereden, is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding. Het wisselen van rijstrook is een bijzondere manoeuvre waarbij andere weggebruikers voorrang krijgen. Oftewel, de automobilist wordt in de meeste gevallen aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van het ongeval.
gbl letselschade

Aansprakelijkheid bij motorongeval door slecht wegdek

Bent u met de motor gevallen als gevolg van een slecht wegdek, dan bestaat er een mogelijkheid dat u de gemeente waarin het voorval zich heeft voorgedaan aansprakelijk kunt stellen voor de geleden schade. In een dergelijk geval wordt er gekeken naar de relevantie van wetsartikel 6:174 BW.

Feitelijk stelt artikel 6:174 BW dat degene die eigenaar is van een constructie die niet aan de vereiste normen voldoet en daardoor een gevaar vormt voor personen of eigendommen, aansprakelijk is voor de opgelopen schade.

Als beheerder van de weg dient de gemeente ervoor te zorgen dat weggebruikers de weg op een veilige manier kunnen berijden. U komt mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding indien u kunt aantonen dat er sprake was van een onveilige situatie en dat u daardoor schade heeft geleden.

Ook in het geval van een onveilige situatie door een onoverzichtelijke indeling van de weg kan er aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding. Er dient dan wel duidelijk aangetoond te kunnen worden dat er hierdoor een onveilige situatie is ontstaan.

Voor welke schade kunt u een schadevergoeding claimen?

Is er als gevolg van een motorongeluk schade ontstaan en was het ongeval niet aan u te wijten, dan kunt u mogelijk een schadeclaim indienen. Maar welke schade kunt u dan precies verhalen op de schuldige partij?
 • Schade aan uw motor;
 • Schade aan uw kleding en accessoires;
 • Medische kosten voor bezoek aan de huisarts of opname in het ziekenhuis;
 • Reiskosten die u heeft moeten maken voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts;
 • Inkomensverlies doordat u (tijdelijk) niet meer kunt werken;
 • Kosten voor hulp in huis als u blijvend invalide raakt;
 • Smartengeld.
Naast bovengenoemde schadeposten zijn er meer zaken waarvoor u een schadeclaim kunt indienen. In principe kunt u namelijk een schadevergoeding ontvangen voor alle kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het motorongeluk.
hulp bij letselschade

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een motorongeluk

Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek over uw situatie na een motorongeluk. Wij begrijpen de uitdagingen waar u voor staat en staan klaar om u te helpen bij het verhalen van uw schade.

Samen zullen we alle noodzakelijke documenten verzamelen die van essentieel belang zijn om uw letselschade dossier op te stellen en de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor uw letsel. We zullen uw letselschade berekenen en een schadestaat opstellen, waarmee we een schadeclaim kunnen indienen. Indien nodig zullen we ook uw medisch dossier opvragen bij uw behandelend arts.

Nadat we uw letselschade claim hebben ingediend bij de tegenpartij, zullen we een voorschot op uw schadevergoeding aanvragen, zodat u de lopende kosten kunt dekken. Gedurende het hele proces zullen wij nauw betrokken blijven bij uw situatie en u voorzien van advies zolang als nodig is.

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Heeft u na een motorongeval ernstig letsel opgelopen en bent u daardoor niet in staat om langs te komen bij een van onze letselschade specialisten? Dan kunt u ervoor kiezen om een huisbezoek in te plannen.

Onze juridische experts komen dan bij u thuis op bezoek, zodat u in alle rust en in een vertrouwde omgeving uw verhaal met ons kunt delen. Wij zorgen er vervolgens voor dat alle benodigde documenten worden verzameld en nemen de gehele afhandeling van uw schadeclaim uit handen.
Kom in contact
Kaart van Nederland
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram