100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents

Juridische hulp bij letselschade na ongeluk met scooter

Een ongeluk met een scooter komt helaas met enige regelmaat voor. Scooters zijn minder goed zichtbaar en als bestuurder bent u erg kwetsbaar. Hierdoor is de kans op letsel door een scooterongeval groot. Denk hierbij aan situaties zoals een aanrijding met een tegenligger tijdens het inhalen, of een botsing met een auto in de file.

Is het ongeval duidelijk niet uw schuld en heeft de veroorzaker van het ongeluk een verkeersovertreding begaan? Dan kunt u in bijna alle gevallen uw letselschade bij de tegenpartij claimen. Hiervoor kunt u kosteloos hulp inschakelen van een letselschadespecialist, zodat u zeker weet dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Laat onze juridische specialisten u kosteloos bijstaan bij het onderzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding en de hoogte van het bedrag. Neem vrijblijvend contact op om te profiteren van onze diensten.

Wat moet u doen na een scooter ongeval?

Is het ongeval duidelijk niet uw schuld en heeft de veroorzaker van het ongeluk een verkeersovertreding begaan? Dan kunt u in bijna alle gevallen uw letselschade bij de tegenpartij claimen. Hiervoor kunt u kosteloos hulp inschakelen van een letselschadespecialist, zodat u zeker weet dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Laat onze juridische specialisten u kosteloos bijstaan bij het ontdekken of u recht heeft op een schadevergoeding en de hoogte van het bedrag. Neem vrijblijvend contact op om te profiteren van onze diensten.
Maak een afspraak

Wat moet u doen na een scooter ongeval?

Na een scooterongeval is het van groot belang om snel en adequaat te handelen. Het is essentieel om de juiste stappen te nemen om uw veiligheid te waarborgen, de benodigde gegevens te verzamelen en de nodige meldingen te maken. Hieronder vindt u een handig stappenplan dat u kunt volgen na een scooterongeval.
 1. Zorg voor veiligheid: Breng uzelf naar een veilige plek en, indien mogelijk, weg van het verkeer. Dit helpt verdere schade te voorkomen.
 2. Controleer op verwondingen: Controleer uzelf op eventuele verwondingen. Zoek indien mogelijk onmiddellijk medische hulp. Vergeet niet dat sommige verwondingen mogelijk niet direct merkbaar zijn, dus let goed op uw lichaam.
 3. Bel de hulpdiensten: Als er sprake is van ernstige verwondingen, bel dan onmiddellijk een ambulance. Voor minder ernstige ongelukken kunt u contact opnemen met de politie om het incident te melden.
 4. Verzamel informatie: Noteer de naam en contactgegevens van de betrokken partij(en) bij het ongeval. Als er getuigen zijn, vraag dan ook hun contactgegevens. Deze informatie is belangrijk voor het indienen van een claim of het rapporteren van het ongeval aan de autoriteiten.
 5. Documenteer het ongeval: Maak foto's van de plaats van het ongeval, de schade aan uw fiets, eventuele andere betrokken voertuigen en andere relevante details. Deze foto's kunnen later nuttig zijn als bewijsmateriaal.
 6. Zoek medische hulp: Zelfs als u geen directe symptomen van letsel hebt, is het raadzaam om een arts te raadplegen. Sommige verwondingen kunnen pas na verloop van tijd merkbaar worden. Een medisch rapport kan ook van belang zijn bij het indienen van een claim.
 7. Noteer de details: Schrijf de details van het ongeval zo gedetailleerd mogelijk op. Dit omvat de datum, tijd, locatie, weersomstandigheden, beschrijving van het ongeval en eventuele andere relevante informatie. Houd ook eventuele medische kosten en verloren inkomsten bij als gevolg van het ongeval.
 8. Raadpleeg een juridisch adviseur: Als u ernstig letsel heeft opgelopen of als er sprake is van aanzienlijke schade, kan het raadzaam zijn om een juridisch adviseur te raadplegen. Bij letselschadezorg.nl helpen we u graag bij het behartigen van uw belangen en het verhalen van schade bij derde partijen.

Meest voorkomend letsel na een ongeval met de scooter

Aangezien u als scooterrijder relatief kwetsbaar bent in het verkeer, kan er na een aanrijding met bijvoorbeeld een auto enorm letsel ontstaan. Het is echter belangrijk op te merken dat de ernst en specifieke aard van de klachten kunnen variëren, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het ongeluk en de impact ervan op het slachtoffer.
 • Botbreuken
 • Hoofdletsel
 • Rug- en nekletsel
 • Schouderletsel
 • Knie- en enkelletsel
 • Schaaf- en snijwonden
 • Intern letsel
 • Gebitsletsel
 • Gevoelloosheid en tintelingen
 • Psychologische klachten
Raadpleeg altijd een medisch professional voor een juiste diagnose en behandeling van het opgelopen letsel na een aanrijding met de scooter.

Wie is er aansprakelijk na aanrijding met een scooter?

In het geval van een aanrijding met een scooter en het oplopen van letselschade, is het van essentieel belang om de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Pas wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, kan er een schadevergoeding worden geclaimd.

Hoewel de wet de scooterbestuurder mogelijk niet als een beschermde verkeersdeelnemer beschouwt, blijkt in de praktijk dat zij wel degelijk kwetsbaar zijn. Aanrijdingen met scooters resulteren vaak in aanzienlijke letselschade. Daarom is het uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de aansprakelijkstelling van de tegenpartij op een zorgvuldige en correcte manier wordt uitgevoerd.

De aansprakelijkheid bij een scooterongeval is afhankelijk van de omstandigheden van het incident. In bepaalde gevallen kan de bestuurder van de scooter aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als hij of zij door rood licht rijdt of de verkeersregels overtreedt. In andere gevallen kan de tegenpartij aansprakelijk zijn, zoals wanneer een automobilist geen voorrang verleent aan een scooterrijder.

In principe is de partij die schuldig is aan het scooterongeval, verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Als de scooterrijder schuldig is, moet hij of zij de schade vergoeden. Indien de tegenpartij schuldig is aan het ongeval, is deze verplicht een schadevergoeding te betalen aan de aangereden scooterbestuurder.

Het bepalen van aansprakelijkheid na een aanrijding met een scooter is een complexe aangelegenheid die afhangt van verschillende factoren, zoals de omstandigheden van het ongeval en de naleving van verkeersregels. Het raadplegen van een deskundige letselschadespecialist kan van onschatbare waarde zijn om de juiste aansprakelijkheid vast te stellen en een rechtvaardige schadevergoeding te verkrijgen.
advocaat bij letselschade inhuren

Scooters zijn niet-beschermde verkeersdeelnemers

Volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet wordt er onderscheid gemaakt tussen beschermde en niet-beschermde verkeersdeelnemers bij het vaststellen van aansprakelijkheid na een ongeval. Voetgangers en fietsers worden beschouwd als kwetsbare verkeersdeelnemers en gemotoriseerde voertuigen als niet-beschermde verkeersdeelnemers.

Bij een aanrijding tussen een voetganger of fietser en een motorvoertuig, zoals een auto, geldt dat de bestuurder van het motorvoertuig in principe altijd minimaal 50% van de letselschade moet vergoeden, zelfs als deze geen schuld heeft aan het ongeluk. Als de aangereden voetganger of fietser jonger is dan 14 jaar, moet de bestuurder in beginsel 100% van de schade vergoeden.

Scooters en brommers worden niet gezien als beschermde verkeersdeelnemers. Ze worden gelijkgesteld met ander gemotoriseerd verkeer, zoals auto's. Bij een aanrijding tussen een scooter en een auto gelden dezelfde regels als bij een aanrijding tussen twee auto's. Degene die schuldig is aan het ongeval door het overtreden van verkeersregels is dan aansprakelijk.

Heeft u als passagier van een scooter recht op een schadevergoeding?

Als passagier van een scooter heeft u altijd recht op een schadevergoeding na een ongeval, zelfs als de bestuurder gevaarlijk heeft gereden en het scooterongeval zelf heeft veroorzaakt.

Omdat u niet de bestuurder van de scooter bent, kan u geen verwijt worden gemaakt van het ongeval. Volgens de wet wordt u als passagier beschouwd als een 'Schuldloze Derde'. Dit betekent dat u altijd recht hebt op een volledige schadevergoeding voor geleden schade.

Het is altijd raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen om uw rechten als passagier te beschermen en ervoor te zorgen dat u een schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Onze juridische specialisten staan u graag bij in het verhalen van een schadeclaim.
aangereden als scooterrijder

Wat wordt er vergoed na een ongeluk met de scooter?

In principe wordt alle geleden schade als gevolg van een ongeluk met de scooter vergoed door de schuldige partij. Hierbij kunt u denken aan verschillende schade- en kostenposten zoals:
 • Schade aan de scooter;
 • Schade aan kleding en helm;
 • Medische kosten;
 • Smartengeld;
 • Misgelopen inkomsten als gevolg van het ongeval;
 • Kosten voor studievertraging als gevolg van het ongeval;
 • Reiskosten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een fysiotherapeut.
Houd er rekening mee dat de schuldige partij aansprakelijkheid moet erkennen voordat er een schadeclaim ingediend kan worden voor de geleden schade.

Ik ben met mijn scooter aangereden door een auto

Bent u met de scooter aangereden door een auto, dan kan dit ernstige gevolgen hebben met betrekking tot letsel. Het is belangrijk om te benadrukken dat ernst van het letsel afhankelijk is van de situatie en de ernst van het ongeluk. Zo kan het letsel variëren van enkele schaafwonden tot aan botbreuken of zelfs blijvende invaliditeit.

Ongeacht de ernst van het letsel als gevolg van het scooterongeluk, is het van belang dat de schade verhaald wordt op de schuldige partij. Aangezien scooterrijders en automobilisten beide niet-beschermde verkeersdeelnemers zijn, zal de partij die het ongeluk heeft veroorzaakt verantwoordelijk zijn voor het vergoeden van de schade.
letselschade na aanrijding op scooter
aangereden als fietser

Ik ben met mijn scooter aangereden door een fietser

In het geval van een aanrijding tussen een scooter en een fietser zit het net even anders qua aansprakelijkheid. Aangezien fietsers beschermde verkeersdeelnemers zijn, zal de bestuurder van de scooter altijd 50% van de schade moeten vergoeden, tenzij er sprake is van een overmachtsituatie.

Mocht de bestuurder van de fietser jonger zijn dan 14 jaar, dan dient de scooterrijder in principe altijd 100% van de schade te vergoeden, ongeacht welke partij schuldig is. Scooters zijn immers motorvoertuigen en daarmee niet-beschermde verkeersdeelnemers.

Scooter aanrijding met voetganger

Bent u met uw scooter in aanrijding met een voetganger terecht gekomen, dan bent u als bestuurder van de scooter in principe altijd verplicht om 50% van de geleden schade te vergoeden. Dit komt doordat voetgangers, net zoals fietsers, beschermde verkeersdeelnemers zijn.

Ongeacht wie het ongeluk heeft veroorzaakt, zal de scooterbestuurder in deze situatie minimaal 50% van de schade moeten vergoeden. In geval dat de voetganger jonger is dan 14 jaar moet de bestuurder van de scooter zelfs 100% van de schade betalen.
hulp bij letselschade

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een scooter ongeluk

Neem direct contact met ons op om vrijblijvend en kosteloos uw situatie na een scooter ongeluk te bespreken. Onze experts staan voor u klaar om u te helpen bij het verhalen van uw schade. Samen zullen we alle benodigde documenten verzamelen en de verantwoordelijke partij aansprakelijk stellen.

Wij berekenen uw letselschade en stellen een schadestaat op, waarmee we een schadeclaim indienen. Indien nodig, zullen we ook uw medisch dossier opvragen bij uw behandelend arts. Daarnaast zorgen we ervoor dat u een voorschot op uw schadevergoeding ontvangt, zodat u de lopende kosten kunt dekken.

Gedurende het hele proces blijven we nauw betrokken bij uw zaak en geven we u deskundig advies. We streven ernaar om uw zaak naar tevredenheid af te handelen, altijd in overleg met u. Neem nu contact met ons op en laat ons u helpen bij het verhalen van de schade na uw scooterongeluk.

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Wanneer u na een scooterongeval letselschade hebt opgelopen en een persoonlijk bezoek aan een van onze landelijke specialisten niet mogelijk is, bieden wij u graag een bijzondere service: onze specialisten kunnen op afspraak bij u thuis langskomen.

Dit geeft u de gelegenheid om in alle rust en comfort uw documenten te verzamelen en uw verhaal te delen in uw vertrouwde omgeving. Aarzel niet en neem contact met ons op om een huisbezoek afspraak te plannen, zodat wij u op de meest gemakkelijke en persoonlijke manier kunnen bijstaan.
Kom in contact
Kaart van Nederland
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram