100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents
Trams zijn een populair vervoersmiddel in Nederland. Helaas kunnen er ongelukken gebeuren met trams en kunnen passagiers en andere weggebruikers gewond raken. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid, uw inkomen en uw welzijn.

Maar wie is er aansprakelijk voor uw letselschade na een tram ongeluk en hoe kunt u een schadevergoeding claimen? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de juridische aspecten van een tram ongeluk en hoe u de beste hulp kunt krijgen bij het verhalen van uw schade.
Kom in contact

Wist u dat een tram een zwakke verkeersdeelnemer is?

Trams zijn een bijzondere vorm van openbaar vervoer die zich over spoorstaven voortbewegen. In het verkeer worden trams beschouwd als zwakke verkeersdeelnemers die extra bescherming genieten tegenover gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s, motoren of vrachtwagens.

Dit is gebaseerd op artikel 185 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW), dat de aansprakelijkheid regelt bij aanrijdingen tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Volgens artikel 1 van de WvW is een gemotoriseerd voertuig een voertuig dat niet over spoorstaven beschikt. Een tram valt hier dus niet onder.

Als een tram betrokken raakt bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, kan de bestuurder of de verzekeraar van de tram een beroep doen op artikel 185 WvW om de schade te verhalen op de andere partij.

Het artikel geeft namelijk aan dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig in principe aansprakelijk is voor de schade, tenzij er sprake is van overmacht of opzet van de kant van de tram.

Wie is er aansprakelijk voor letselschade na een ongeluk met de tram?

De aansprakelijkheid voor letselschade na een ongeluk met de tram hangt af van de omstandigheden van het ongeval. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin u betrokken kunt raken bij een tram ongeluk, zoals:
 • U bent als passagier van de tram betrokken bij een ongeval.
 • U bent als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig aangereden door een tram.
 • U bent als voetganger of fietser in botsing gekomen met een tram.
Voor elke situatie gelden andere regels wat betreft de aansprakelijkheid. Hieronder zullen we de regels per situatie toelichten.

Als passagier betrokken geraakt bij een tram ongeval

Als u als passagier betrokken raakt bij een tram ongeval, dan is de vervoerder van de tram in de meeste gevallen aansprakelijk voor uw letselschade. Dit is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. De vervoerder heeft namelijk een zorgplicht om u veilig te vervoeren en moet daarom alle maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen.

Enkel in geval van een overmachtsituatie kan de aansprakelijkheid van de vervoerder komen te vervallen. Dit kan zijn als er bijvoorbeeld een boom op de weg valt of in geval van een terroristische aanslag. In zo'n situatie kunt u kijken of er een andere partij is die mogelijk aansprakelijk is voor uw letselschade. Onze letselschade experts helpen u hier graag bij.

Aanrijding tussen een tram en een motorvoertuig

In geval van een aanrijding tussen een tram en een motorvoertuig is de bestuurder van het motorvoertuig (deels) aansprakelijk voor de schade aan de tram en letselschade van de passagiers in de tram. Dit is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet, waarin naar voren komt dat trams behoren tot de zwakke verkeersdeelnemers.

Ongeacht de schuldvraag, zal de bestuurder van het motorvoertuig altijd minimaal 50% van de schade moeten vergoeden. Indien het tram ongeval volledig te wijten is aan de bestuurder van het motorvoertuig, zal deze alle veroorzaakte (letsel)schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig kan enkel komen te vervallen in geval van opzet van de trambestuurder of een overmachtsituatie.

Voetganger of fietser aangereden door een tram

Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een tram kunt u geen beroep doen op artikel 185 WvW. Dit komt doordat beide betrokken partijen behoren tot de zwakke verkeersdeelnemers. In zo'n geval zal de klassieke aansprakelijkheidsregel gelden en kunnen er drie verschillende situaties ontstaan:
 • Trambestuurder is volledig aansprakelijk: als de trambestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het ontstaan van het ongeluk, zal u als voetganger of fietser recht hebben op een 100% schadevergoeding.
 • Beide partijen zijn deels aansprakelijk: wanneer beide betrokken partijen deels aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van ongeval, zal u recht hebben op een gedeeltelijke schadevergoeding, meestal rond de 50%.
 • U bent als voetganger of fietser volledig aansprakelijk: bent u zelf volledig schuldig aan het ontstaan van het tram ongeluk, dan dient u alle (letsel)schade aan de tram en de passagiers van de tram te vergoeden.
welke schadeposten letselschade

Wat houdt de zorgplicht van de vervoerder in?

De vervoerder van de tram heeft een zorgplicht om u veilig te vervoeren. Dit betekent dat zij alle maatregelen moeten nemen om ongelukken te voorkomen. Als zij deze zorgplicht niet nakomen en u raakt gewond bij een ongeval met de tram, dan zijn zij aansprakelijk voor uw letselschade.

Dit is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Op het moment dat u een vervoersbewijs koopt, gaan u en de vervoerder automatisch een overeenkomst aan. Deze overeenkomst houdt in dat de vervoersmaatschappij u veilig van A naar B brengt.

Voor welke schade kan ik een claim indienen bij de vervoersmaatschappij?

Als u letselschade oploopt door een ongeluk met de tram en de vervoerder is hiervoor aansprakelijk, dan kunt u een claim indienen bij de vervoersmaatschappij voor alle schade die u daardoor lijdt. Dit kan zowel materiële schade als immateriële schade zijn.

Er zijn veel verschillende soorten schadeposten die u kunt claimen bij de vervoersmaatschappij. Hieronder volgen enkele voorbeelden van veel voorkomende schadeposten bij letselschade:
 • Medische kosten: dit zijn alle kosten die u maakt voor medische behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen of therapieën die verband houden met uw letsel. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de psycholoog of de apotheek. Ook uw eigen risico en eigen bijdrage vallen hieronder.
 • Reiskosten: dit zijn alle kosten die u maakt voor het reizen naar en van medische behandelingen of andere afspraken die verband houden met uw letsel. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor openbaar vervoer, taxi, parkeergeld of kilometervergoeding.
 • Verlies aan inkomen: dit is het inkomen dat u misloopt door uw letsel. Dit kan zijn omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken, minder kunt werken, een lagere functie moet accepteren of minder kans hebt op promotie of salarisverhoging. Ook eventuele pensioenschade valt hieronder.
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid: dit is het vermogen om zelf klussen in en om het huis te doen, zoals schoonmaken, tuinieren, schilderen of repareren. Als u door uw letsel deze klussen niet meer zelf kunt doen en u moet hiervoor iemand inhuren of een familielid inschakelen, dan kunt u hiervoor een vergoeding claimen.
 • Schade aan persoonlijke eigendommen: dit is de schade die u heeft aan uw spullen door het ongeluk met de tram. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw kleding, bril, telefoon, laptop of fiets. U kunt hiervoor de reparatiekosten of de vervangingswaarde claimen.
 • Smartengeld: dit is de vergoeding voor de immateriële schade die u lijdt door het ongeluk met de tram. Dit is de schade die niet in geld is uit te drukken, maar wel een grote impact heeft op uw leven. Denk bijvoorbeeld aan pijn, verdriet, angst, depressie, slaapproblemen, littekens, verminking of gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt af van de aard en de ernst van uw letsel en de gevolgen daarvan voor uw persoonlijke situatie.
Letselschade advocaat Vincent
Letselschade advocaat bij claim

Hoe kan ik een schadevergoeding claimen na een ongeval met de tram?

Als u een schadevergoeding wilt claimen na een ongeval met de tram, dan moet u eerst de vervoerder van de tram aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Dit doet u door een brief te sturen naar de vervoerder waarin u uitlegt hoe het ongeluk is gebeurd, welk letsel u heeft opgelopen en welke schade u daardoor lijdt.

Zodra de vervoerder van de tram uw aansprakelijkstelling heeft ontvangen, dan zal deze uw claim in behandeling nemen. De vervoerder kan uw claim erkennen, afwijzen of gedeeltelijk erkennen. Als de vervoerder uw claim erkent, dan kunt u onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding.

Aangezien het proces van het indienen van een schadeclaim veel van u kan eisen na een verkeersongeval met de tram, kan het verstandig zijn om een letselschade jurist in te schakelen. Bij letselschadezorg.nl kunt u kosteloos gebruikmaken van onze diensten en zullen wij alles van A tot Z voor u regelen.

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een tram ongeluk

Als u betrokken bent geweest bij een tram ongeluk en letselschade heeft opgelopen, dan kunt u contact opnemen met ons team van juridisch adviseurs die gespecialiseerd zijn in letselschade. Wij zullen u helpen om alle benodigde stukken te verzamelen die van belang zijn om uw letselschade dossier op te maken en de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade.

Vervolgens berekenen we uw letselschade en maken een schadestaat op om hiermee een schadeclaim in te dienen. Hierbij zullen we indien van toepassing ook uw medisch dossier opvragen bij uw behandelend arts.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeluk contact op te nemen met een van onze juridisch adviseurs. Wij kunnen u helpen om de schadeclaim in te dienen en een voorschot op uw schadevergoeding aan te vragen zodat u de lopende kosten kunt dekken.
hulp bij letselschade

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Mocht u vanwege uw letselschade niet in staat zijn om langs te komen bij een van onze landelijke letselschade juristen, dan kunt u een huisbezoek afspraak inplannen. Op een voor u gelegen moment komen wij dan bij u langs.

Op deze manier kunt u in een veilige en vertrouwde omgeving uw verhaal doen en de nodige documenten verzamelen. Vervolgens zullen wij er alles aan doen om een schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft.
Kom in contact
Kaart van Nederland
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram