100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents
en ongeluk met de trein is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben voor uw gezondheid, uw werk en uw financiële situatie. Als u letselschade heeft opgelopen door een treinongeluk, heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding van de spoorwegmaatschappij of een andere aansprakelijke partij.

Maar hoe weet u wie er aansprakelijk is voor uw schade? En hoe kunt u een claim indienen? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de aansprakelijkheid en de schadevergoeding na een ongeluk met de trein.

Wilt u direct weten of u in uw situatie recht heeft op een schadevergoeding, dan kunt u contact opnemen met onze letselschade juristen. Leg uw situatie aan ons voor en wij kunnen u vertellen of u mogelijk recht heeft op een schadevergoeding en een indicatie geven van de hoogte van de vergoeding.
Kom in contact


Wie is er aansprakelijk voor letselschade na een ongeluk met de trein?

De aansprakelijkheid voor letselschade na een ongeluk met de trein hangt af van de omstandigheden van het geval. Echter heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding na een treinongeluk. Afhankelijk van hoe het ongeluk is ontstaan en welke partijen betrokken zijn geraakt, kunt u de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen.

Ik ben als passagier betrokken geraakt bij een trein ongeval

Als u als passagier gewond raakt door een ongeluk met de trein, is in de meeste gevallen de spoorwegmaatschappij aansprakelijk voor uw schade. Dit volgt uit de Spoorverordening, die geldt voor alle treinreizen en -diensten die in de EU worden verzorgd door een of meer gecertificeerde spoorwegondernemingen, zoals NS, Arriva, Veolia en Syntus.

De spoorwegmaatschappij heeft een contractuele verplichting om u veilig te vervoeren van de ene locatie naar de andere. Als er iets misgaat tijdens het vervoer, zoals een botsing, een ontsporing of een valpartij, is de spoorwegmaatschappij in principe aansprakelijk voor uw letsel, tenzij er sprake is van overmacht.

Overmacht betekent dat het ongeval niet te vermijden of te voorkomen was door een zorgvuldig vervoerder, bijvoorbeeld door een natuurramp, een terroristische aanslag of een fout van een derde partij waar de spoorwegmaatschappij geen invloed op had.

Aanrijding tussen een trein en een motorvoertuig

Als u als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig betrokken bent geraakt bij een aanrijding met een trein, is de aansprakelijkheid afhankelijk van de vraag wie er schuld heeft aan het ongeval.

In veel gevallen zal de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk zijn voor de schade van alle betrokkenen, omdat hij of zij zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, bijvoorbeeld door een gesloten spoorboom te negeren, te hard te rijden of geen voorrang te verlenen.

Bent u als in- of opzittende betrokken geraakt bij een aanrijding met een trein, dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding. Als bijrijder kan u niets verweten worden aan het ongeluk, u bent immers geen bestuurder. U kunt dan een schadevergoeding claimen via de WA-verzekering van de bestuurder van het motorvoertuig.

Blijkt er later dat de bestuurder niet of slechts deels verantwoordelijk is geweest voor het ongeval. Dan wordt de schadevergoeding alsnog verhaald op de spoorwegmaatschappij. Ook de schadevergoeding die eerder uit de WA-verzekering van de bestuurders is geclaimd.

Aanrijding tussen een trein en een voetganger of fietser

Voetgangers en fietsers zijn volgens de wet zwakke verkeersdeelnemers en genieten extra bescherming in geval van een ongeluk. Bent u als voetganger of fietser in botsing gekomen met een trein, dan zijn de gevolgen vaak desastreus. Mocht u er wonder boven wonder relatief goed vanaf zijn gekomen, dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Ondanks dat alle spoorwegovergangen in Nederland voorzien zijn van de nodige veiligheidsvoorzieningen, wil een ongeval wel eens voorkomen. Dit kan zijn doordat u als voetganger of fietser niet oplet of door een eventuele technische storing. Ongeacht wie er schuldig is aan het ongeval heeft u als voetganger altijd minimaal recht op 50% schadevergoeding.

Uiteraard heeft u recht op een volledige schadevergoeding wanneer de oorzaak van het ongeval te wijten is aan een derde partij. Ook wanneer de voetganger of fietser jonger is dan 14 jaar heeft u altijd recht op een 100% schadevergoeding. Dit komt vanwege de extra bescherming die voetgangers en fietsers genieten volgens de wet.

Wat houdt de zorgplicht van de spoorwegmaatschappij in?

De zorgplicht van de spoorwegmaatschappij houdt in dat zij alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te zorgen voor een veilig en comfortabel vervoer van haar reizigers en om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren met haar treinen. Dit betekent onder meer dat zij moet zorgen voor:
 • Een goede staat en onderhoud van haar treinen, materieel en infrastructuur;
 • Een adequate opleiding en instructie van haar personeel;
 • Een duidelijke informatievoorziening en communicatie met haar reizigers;
 • Een passende snelheid en rijstijl van haar treinen;
 • Een adequate beveiliging en bewaking van haar treinen en stations;
 • Een snelle en effectieve hulpverlening bij calamiteiten.
 • Als de spoorwegmaatschappij haar zorgplicht schendt, kan zij aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit voor haar reizigers of voor derden.

Voor welke schade kan ik een claim indienen?

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeluk met de trein, kunt u verschillende soorten schade claimen bij de aansprakelijke partij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade is schade die in geld is uit te drukken, zoals:
 • Medische kosten, zoals eigen bijdragen, medicijnen, hulpmiddelen en reiskosten;
 • Inkomensverlies, zoals loonderving, pensioenschade en verlies van arbeidsvermogen;
 • Huishoudelijke hulp, zoals kosten voor een schoonmaakster, een tuinman of een oppas;
 • Studievertraging, zoals extra collegegeld, studiemateriaal en lesgeld;
 • Reparatie- of vervangingskosten, zoals kosten voor het herstellen of vervangen van uw kleding, fiets of auto;
 • Overige kosten, zoals telefoonkosten, portokosten, administratiekosten en juridische kosten.
Immateriële schade is schade die niet in geld is uit te drukken, maar die wel een negatieve invloed heeft op uw welzijn, zoals:
 • Medische kosten, zoals eigen bijdragen, medicijnen, hulpmiddelen en reiskosten;
 • Inkomensverlies, zoals loonderving, pensioenschade en verlies van arbeidsvermogen;
 • Huishoudelijke hulp, zoals kosten voor een schoonmaakster, een tuinman of een oppas;
 • Studievertraging, zoals extra collegegeld, studiemateriaal en lesgeld;
 • Reparatie- of vervangingskosten, zoals kosten voor het herstellen of vervangen van uw kleding, fiets of auto;
 • Overige kosten, zoals telefoonkosten, portokosten, administratiekosten en juridische kosten.
Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De hoogte van het smartengeld hangt af van de ernst en de duur van het letsel, de leeftijd en de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer en de jurisprudentie en richtlijnen die gelden voor vergelijkbare gevallen.
Letselschade advocaat Vincent

Hoe kan ik een schadevergoeding claimen na een ongeval met de trein?

Als u een schadevergoeding wilt claimen na een ongeval met de trein, kunt u het beste de volgende stappen volgen:
 1. Zoek zo snel mogelijk medische hulp en laat uw letsel vaststellen en behandelen. Bewaar alle medische documenten en rekeningen die u krijgt.
 2. Meld het ongeval bij de spoorwegmaatschappij of de andere aansprakelijke partij en vraag om een schriftelijke bevestiging. Bewaar ook alle correspondentie die u ontvangt of verstuurt.
 3. Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het ongeval en uw schade, zoals foto’s, video’s, getuigenverklaringen, politierapporten en bonnetjes.
 4. Stel de aansprakelijke partij aansprakelijk voor uw schade en stuur een brief waarin u uw schadeclaim onderbouwd met bewijsstukken. Geef aan welke schadeposten u vordert en hoeveel u eist. Vraag om een reactie binnen een redelijke termijn.
 5. Onderhandel met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding. Probeer tot een minnelijke regeling te komen waar u tevreden mee bent.
 6. Teken pas een vaststellingsovereenkomst als u zeker weet dat al uw schade is vergoed en dat u geen verdere claims meer kunt indienen. Laat u goed informeren over de gevolgen van het tekenen van de overeenkomst.
 7. Schakel zo nodig juridische hulp in als u er niet uitkomt met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van letselschadezorg.nl kan u bijstaan in het hele traject en uw belangen behartigen.
Heeft u nog vragen over uw situatie of wilt u meer informatie over uw rechten na een ongeluk met de trein? Neem dan contact op met een van onze ervaren letselschade experts.

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een trein ongeluk

Als u letselschade heeft opgelopen door een trein ongeluk, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen van letselschaderzorg.nl. Wij kunnen u informeren over uw rechten en plichten, uw schade vaststellen, uw claim indienen en onderhandelen met de tegenpartij.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat u een voorschot op de schadevergoeding krijgt, zodat u de gemaakte kosten alvast kunt vergoeden. Vervolgens gaan wij aan de slag om de schadevergoeding waar u aanspraak op maakt te claimen bij de tegenpartij.

Wilt u meer weten over juridische hulp bij letselschade na een treinongeluk? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze letselschade specialisten. Wij helpen u graag verder en komen op voor uw belangen.
hulp bij letselschade

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Als u door het ongeluk met de trein niet in staat bent om naar een van onze letselschade juristen te komen, dan kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

Onze letselschade specialisten komen graag bij u thuis, zodat u in een vertrouwde omgeving uw situatie aan ons kunt uitleggen. Samen met onze jurist verzamelen we de nodige documenten zodat wij uw letselschadezaak kunnen overnemen en een schadevergoeding kunnen claimen waar u aanspraak op maakt.
Kom in contact
Kaart van Nederland
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram