100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
Table of contents
Als u tijdens werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval, kunt u te maken krijgen met ernstige letselschade. Dit kan niet alleen lichamelijke en psychische gevolgen hebben, maar ook financiële schade.

U kunt bijvoorbeeld kosten maken voor medische behandelingen, revalidatie, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. Ook kunt u inkomsten mislopen door arbeidsongeschiktheid of verminderde arbeidskansen.

In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding van uw werkgever of van de veroorzaker van het ongeval. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding? En wat moet u doen na een verkeersongeval tijdens werktijd? We vertellen u er graag meer over!
Maak een afspraak

Wie is er aansprakelijk voor letselschade na een verkeersongeval tijdens werktijd?

De aansprakelijkheid voor letselschade na een verkeersongeval tijdens werktijd hangt af van de omstandigheden van het geval. Er zijn drie mogelijke situaties:
 1. Uw werkgever is aansprakelijk voor de letselschade;
 2. Een derde partij is aansprakelijk voor de letselschade;
 3. U bent zelf (deels) aansprakelijk voor de letselschade.
In de meeste gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt tijdens werktijd. Dit geldt ook als u in uw eigen auto rijdt of als u geen schuld heeft aan het ongeval.

Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en om u te beschermen tegen de gevaren van het verkeer. Dit betekent dat uw werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen moet nemen, heldere werkinstructies moet geven, moet waarschuwen voor risico’s en een adequate verzekering moet afsluiten voor ongevallen en schade.
letselschade als automobilist na aanrijding
letselschade door verkeersongeval

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk voor letselschade?

Uw werkgever is aansprakelijk voor letselschade na een verkeersongeval als u zich onder werktijd in de uitoefening van uw werkzaamheden in het verkeer begeeft. Dit kan zijn als u bijvoorbeeld een postbezorger, chauffeur, postbode of ambulancemedewerker bent, maar ook als u door uw werkgever eenmalig of incidenteel de weg op wordt gestuurd om bijvoorbeeld een boodschap te doen of naar een klant te gaan.

Het maakt niet uit of u in een bedrijfsauto of in uw eigen auto rijdt. Ook maakt het niet uit of u schuld heeft aan het ongeval of niet. U hoeft alleen te bewijzen dat u schade heeft geleden als gevolg van het ongeval en dat er een verband is tussen uw schade en de uitoefening van uw werkzaamheden.

Uitzonderingen op de aansprakelijkheid van uw werkgever

Er zijn enkele uitzonderingen op de aansprakelijkheid van uw werkgever. De werkgever is namelijk niet aansprakelijk voor uw letselschade als:
 • U het ongeval heeft veroorzaakt door roekeloos rijgedrag, bijvoorbeeld door het overschrijden van de snelheidslimiet of rijden onder invloed;
 • Het ongeval plaatsvond tijdens het woon-werkverkeer, oftewel als u vanuit huis naar uw werk toe rijdt of vanuit het werk terug naar huis rijdt;
 • De werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dat hij het ongeval niet had kunnen voorkomen. In de praktijk is dit echter lastig te bewijzen en komt daarom ook niet vaak voor.

Een derde partij is aansprakelijk voor de letselschade

Soms is een derde partij aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt tijdens werktijd. Dit kan zijn als u bijvoorbeeld wordt aangereden door een andere weggebruiker die een verkeersfout maakt of onvoorzichtig rijdt.

In dat geval kunt u de schadevergoeding rechtstreeks claimen bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. U hoeft dan niet uw werkgever aan te spreken.

Uw werkgever kan echter wel een regresrecht hebben op de veroorzaker van het ongeval. Dit betekent dat hij de schade die hij aan u heeft vergoed, kan verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om loondoorbetaling, re-integratiekosten of verzekeringspremies.
gbl letselschade
soorten letsel

Ik heb zelf een verkeersongeval veroorzaakt tijdens werktijd

Als u zelf een verkeersongeval veroorzaakt tijdens werktijd, kunt u toch recht hebben op een schadevergoeding van uw werkgever. Dit komt doordat uw werkgever verplicht is om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor zijn werknemers in het verkeer.

Dit kan bijvoorbeeld een schadeverzekering inzittenden (SVI) zijn, die de schade van de bestuurder en de passagiers vergoedt, ongeacht wie schuldig is aan het ongeval.

Als uw werkgever geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten, of als deze verzekering niet voldoende is, is hij zelf aansprakelijk voor het ontbreken van deze verzekeringsdekking. De aansprakelijkheid van de werkgever is in dit geval beperkt tot het bedrag dat u vanuit een behoorlijke verzekering zou hebben ontvangen.

Schade aan eigen auto door een verkeersongeval tijdens werktijd

Als u in uw eigen auto rijdt tijdens werktijd en u betrokken raakt bij een verkeersongeval, kunt u ook schade aan uw auto oplopen. Deze schade valt onder de materiële schade die u kunt claimen bij uw werkgever of bij de veroorzaker van het ongeval.

U moet dan wel kunnen aantonen dat u de auto nodig had voor uw werkzaamheden en dat u toestemming had van uw werkgever om uw eigen auto te gebruiken. Ook moet u kunnen bewijzen hoe hoog de schade aan uw auto is. Dit kunt u doen door middel van een schaderapport, een taxatierapport of een reparatienota.
aangereden als passagier

Wie is er aansprakelijk voor letselschade na een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer?

De aansprakelijkheid voor letselschade na een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer is niet hetzelfde als de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval tijdens werktijd. Woon-werk verkeer wordt namelijk gezien als uw eigen tijd en niet als werktijd.

Dit betekent dat uw werkgever in principe niet aansprakelijk is voor uw letselschade als u op weg bent van of naar uw werk. U kunt dan alleen een schadevergoeding claimen bij de veroorzaker van het ongeval, als deze aansprakelijk is.

Er zijn echter enkele situaties waarin woon-werkverkeer wel als werktijd wordt beschouwd. Dit kan zijn als:
 • U met een bedrijfsauto rijdt die u ook privé mag gebruiken;
 • U vanuit huis direct naar een klant of een andere werklocatie dan uw vaste werkplek rijdt;
 • U onderweg naar huis nog een opdracht van uw werkgever uitvoert, zoals het wegbrengen van een pakketje of het bezoeken van een relatie.

Hoogte schadevergoeding voor een verkeersongeval tijdens werktijd

De hoogte van de schadevergoeding voor een verkeersongeval tijdens werktijd hangt af van de aard en de ernst van uw letselschade. U kunt zowel materiële als immateriële schade vergoed krijgen.

Materiële schade is de schade die u in geld kunt uitdrukken, zoals medische kosten, reiskosten, schade aan uw auto, inkomensverlies, kosten voor huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning.

Immateriële schade is de schade die u niet in geld kunt uitdrukken, zoals pijn, verdriet, angst, stress, verminderde levensvreugde of een verminderd toekomstperspectief. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, moet u alle schadeposten in kaart brengen en onderbouwen met bewijsstukken, zoals bonnetjes, facturen, loonstroken of medische rapporten. Ook moet u rekening houden met eventuele toekomstige schade, zoals blijvende arbeidsongeschiktheid, verminderde pensioenopbouw of extra zorgbehoefte.

De hoogte van de schadevergoeding kan per geval sterk verschillen. Het is daarom verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen die u kan helpen bij het berekenen en claimen van uw schadevergoeding. Neem daarom contact op met onze letselschade juristen en maak kosteloos gebruik van onze diensten.
Letselschade advocaat Vincent

Wat moet ik doen na een verkeersongeval tijdens werk?

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval tijdens werk, is het belangrijk dat u een aantal stappen volgt om uw recht op een schadevergoeding te waarborgen. Dit zijn:
 1. Zorg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bel indien nodig 112 voor hulp.
 2. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van de andere betrokkenen, zoals naam, adres, telefoonnummer, kenteken en verzekeringsgegevens. Vul samen met de andere partij een Europees schadeformulier in.
 3. Maak foto’s of video’s van de situatie, de schade en eventuele sporen op de weg.
 4. Vraag om getuigenverklaringen van mensen die het ongeval hebben gezien of gehoord. Noteer hun naam en contactgegevens.
 5. Laat uw verwondingen zo snel mogelijk onderzoeken door een arts. Bewaar alle medische documentatie en nota’s.
 6. Meld het ongeval zo snel mogelijk bij uw werkgever. Vraag om een kopie van het ongevalsrapport dat hij moet opstellen.
 7. Bewaar alle bewijsstukken en documenten die verband houden met het ongeval en uw schade. Houd ook een overzicht bij van alle gemaakte kosten en geleden schade.

Hoe wij u helpen bij uw letselschadezaak na een verkeersongeval tijdens werktijd

Als u tijdens uw werkzaamheden een verkeersongeval heeft gehad en letselschade heeft opgelopen, kunt u contact met ons opnemen voor een gratis en vrijblijvend gesprek over uw situatie. Wij komen graag bij u thuis langs om uw zaak te bespreken.

Samen met u zullen wij alle relevante documenten verzamelen die nodig zijn om uw letselschade dossier op te stellen en de aansprakelijkheid van de tegenpartij te bewijzen. Wij zullen ook uw letselschade berekenen en een schadestaat opmaken om een schadeclaim in te dienen. Indien nodig vragen wij ook uw medische gegevens op bij uw arts.

Vervolgens zullen wij uw schadeclaim indienen bij de tegenpartij en een voorschot op uw schadevergoeding vragen zodat u uw kosten kunt betalen. Gedurende het hele traject begeleiden en adviseren we u over uw situatie en uw letsel. Alles wordt in overleg met u afgehandeld.
hulp bij letselschade

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!

Onze experts komen bij u thuis

Als u letselschade heeft overgehouden aan een ongeval en u daardoor niet naar een van onze specialisten in het land toe kunt komen, dan kunt u erop rekenen dat onze specialisten ook bij u thuis langs kunnen komen als u dat wilt.

Zo kunt u in alle rust alle documenten bij elkaar zoeken en uw verhaal vertellen in uw eigen vertrouwde omgeving. Neem vandaag nog contact met ons op om uw huisbezoek afspraak in te plannen.
Kom in contact
Kaart van Nederland
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram